Esimiehenä toimiminen

Valmennuksessa perehdytään ihmisten välisen vuorovaikutuksen haasteisiin ja tarjotaan yksinkertaisia työkaluja niistä selviämiseen. Erilaiset ihmiset motivoituvat eri asioista ja esimiehen tehtävänä on saada nämä erilaiset työntekijät tekemään mahdollisimman tehokkaasti töitä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Esimiesvalmennuksessa käsitellään työpsykologian teoriaa, mutta pääpaino koulutuksessa on käydä läpi käytännön tilanteiden avulla opittuja lainalaisuuksia siitä miten onnistutaan ja miten ei. Vaikka pyörä on jo keksitty, liittyy maaliin pääsemiseen aina uusia haasteita.

Esimiesvalmennuksen tavoitteet

Esimiesvalmennuksen tavoitteena on ymmärtää johtajan ja johdettavan kommunikaation rajapintaa. Asiaa lähestytään sekä johtajan että johdettavan näkökulmasta. Saat työvälineitä ja menetelmiä, joiden avulla voit tukea ja ohjata ryhmääsi ja sen jäsenten työskentelyä.


Ota yhteyttä!

Suunnitellaan yrityksesi tarpeiden mukainen esimiesvalmennus.


Tavoitteisiin sisältyvät teemat ja ydinsisällöt:

Päivä yksi

 1. Orientaatio aiheeseen
 2. Esimiehen rooli ja tehtävät
 3. Johtamistyylin arviointi ja kehittäminen
 4. Motivoituminen ja motivointi
 5. Tunteet, asenteet ja kommunikointi
 6. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Päivä kaksi

 1. Tavoitteiden asettaminen
 2. Ideoiden myyminen
 3. Tehokas kokous esimiehen työkaluna
 4. Kehityskeskustelu esimiehen työkaluna
 5. Yhteenveto