Osaamista johtamiseen, työnjohtoon ja yrittäjyyteen

TTS on erikoistunut teknisten alojen johtamis- ja esimieskoulutuksiin. Johtamiskoulutukset on suunnattu  työnjohtajia ja esimiehiä mm. rakennus- viherrakennus-, auto-,  kuljetus- ja varastoalalle.

Rakennamme yrityskohtaiset koulutukset yhteistyössä asiakkaidemme kanssa huomioiden sekä yritysten että  alan ominaispiirteet. Olemme toteuttaneet useita koulutuskokonaisuuksia.
johtaminen - yrittäjyys TTS Työtehoseura

Vahvista osaamistasi valmennuksilla

Tutkintokoulutusten lisäksi voit vahvistaa osaamistasi erilaisilla lyhyemmillä valmennuksilla. Valmennukset ovat intensiivisiä ja käsittelevät aiheita käytännönläheisesti ratkoen oivaltavasti arjen ongelmia. 

Koulutukset soveltuvat esimiehille ja työnjohtajille, jotka haluavat lisätä osaamistaan tai ovat siirtymässä esimiestehtäviin. Koulutusohjelmat on suunniteltu joustaviksi ja oman työn tai yritystoiminnan ohella suoritettaviksi. Koulutuksen aikana rakennetaan hyödyllisiä verkostoja muiden osallistujien kanssa. Johtamiskoulutukset valmentavat sekä yksilöitä että koko työyhteisöä.
avoimia johtamiskoulutuksia

Koulutusalassa ei ole yhtään koulutusta saatavilla.