Työssäoppija perehdytetään pääosin samalla tavalla kuin uusi työntekijäkin ja siitä vastaa työnantaja.
Perehdyttämisessä on hyvä käydä läpi:

  • Yrityksen yleisesittely: organisaatio, liikeidea, toiminta-ajatus, asiakkaat jne.
  • Työtehtävät työpaikalla
  • Työnjohto ja lähimmät työkaverit
  • Työpaikan toimintatavat ja pelisäännöt: työajat, tauot, poissaolot ja niistä ilmoittaminen, kännykän käyttö, tupakointi, vaitiolovelvollisuus jne.
  • Työympäristö: työtilat ja työvälineet, koneet ja laitteet, kulkureitit, taukotilat jne
  • Turvallisuusasiat: paloturvallisuus, ensiapuvälineet, sammutusvälineet, poistumistiet jne.
  • Ympäristöasiat, jätehuolto

 

to hymy

 

Työssäoppijan perehdyttämisessä kannattaa hyödyntää työpaikan omia perehdyttämiskäytäntöjä ja olemassa olevaa kirjallista ja sähköistä materiaalia. Näitä voivat olla esim. esittelyvideot, tervetuloa taloon –opas, vuosikertomukset. On hyvä muistaa, että työssäoppijalla ei välttämättä ole paljon tai ei lainkaan aikaisempaa työkokemusta alalta. Työpaikalla itsestään selviltä tuntuvat asiat eivät ole sitä aina työssäoppijalle. On hyvä huomioida tämä perehdyttämisessä.

Perehdyttäminen on hyvä jakaa pienempiin osiin ja pitemmälle ajalle kuin ensimmäiselle päivälle. Näin vältetään liiallinen tietomäärä kerralla ja asioiden omaksuminen ja muistaminen käy sujuvammin. Työssäoppijalle ja hänen ohjaajalleen varata toivottavasti alkuvaiheessa muutama väljempi päivä, jolloin työssäoppija voi tutustua työpaikkaan ja ohjaajaansa rauhassa.

Työssäoppijan on hyvä jo perehdyttämisen aikana hahmottaa työpaikan toiminta omia työtehtäviä laajemmin. Kokonaiskuvan saaminen lisää motivaatiota. Kun tietää mihin ja miksi erilaisia työtehtäviä tarvitaan, ymmärtää myös omien työtehtävien tärkeyden työpaikan toiminnassa.

Perehdyttäminen on hyvä dokumentoida. Käyttökelpoisia välineitä tähän ovat perehdyttämisen tarkistuslistat tai -lomakkeet. Niiden avulla on helppo tarkistaa, että kaikki tarpeellinen on käyty läpi. Listan voi antaa myös ohjattavan käyttöön, sillä se auttaa kokonaiskuvan muodostamista asioista.

Esimerkkejä perehdyttämisen tarkistuslistoista löytyy osoitteista:
http://toplaaja.purot.net/lomakkeita/ttyossaoppijan_perehdyttamisen_tsekkilista_kao.pdf
https://www.ksao.fi/images/webattach.php?emode=3&a=1870