Työpaikalla kannattaa panostaa työssäoppijan myönteiseen vastaanottamiseen sekä hyvään perehdyttämiseen. Ne luovat pohjaa onnistuneelle työssäoppimiselle ja antavat työpaikasta myönteisen ensivaikutelman. Tärkeää työssäoppijan kannalta on, että hän tuntee itsensä alusta alkaen tervetulleeksi ja hyväksytyksi.

 

Kuuntele:

 

to kattely


Työpaikalla onkin hyvä sopia siitä:

  • kuka työssäoppijan ottaa vastaan
  • kuka tiedottaa hänen tulostaan organisaation sisällä
  • kuka hänet perehdyttää
  • miten ja milloin perehdyttäminen järjestetään

Perehdyttämisellä tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla työssäoppija tutustutetaan työpaikkaan ja sen toimintatapoihin, työyhteisöön, työympäristöön sekä tuleviin työtehtäviinsä. Hyvä perehdyttäminen edellyttää sen huolellista suunnittelua ja huolellista toteuttamista.

 


 >    Pohdittavaa työpaikkaohjaajalle:

  • Mistä asioista koostuu työssäoppijan hyvä vastaanottaminen?
  • Mitä hyötyä hyvästä perehdyttämisestä on?
  • Mitä eroa perehdyttämisessä on, jos perehdytettävällä on kokemusta alalta tai jos hän on nuori vasta-alkaja tai ammatinvaihtaja?
  • Millaista perehdyttämismateriaalia yrityksessänne on käytössä?
  • Millainen perehdyttämiskäytäntö yrityksessänne on? Toimiiko se sellaisenaan työssäoppijan näkökulmasta katsottuna?
  • Tee perehdyttämisen tarkistuslista tai päivitä yrityksenne perehdyttämismateriaali.