• Paras tapa selvittää rakennusmiehen työsuhteen ehdot on tehdä työntekijän kanssa kirjallinen työsopimus.
 • Esimerkki työsopimuksen pohjaksi löytyy esimerkiksi Rakennusliiton sivuilta (www.rakennusliitto.fi) hakusanalla: kertarakentajan työsopimus

Seuraavassa keskeisimmät työehdot

Sopimuksen määräaikaisuus

 • Kertarakentamisen työsuhde on määräaikainen eli työsuhde päättyy ilman irtisanomisaikoja kun työ on tehty.
 • Rakennuttaja välttyy irtisanomisaikoihin ja –menettelyihin liittyvältä paperisodalta.
 • Töiden pääsisältö ja rajaus määritellään lomakkeelle ja sopimuksen määräaikaisuus voidaan mainita samassa kohdassa.

Palkkausperuste ja palkan sisältö

 • Työ tehdään joko aikatyönä, jolloin määritellään työntekijälle tuntipalkka tai urakkatyönä, jolloin työntekijä tai työkunta sitoutuu tekemään sovitut työt sovittuun urakkahintaan.
 • Rakennusmiehen palkka muodostuu sovitusta tunti- tai urakkapalkasta sekä työajan lyhennysrahasta ja lomarahasta, jotka lasketaan bruttopalkasta ja maksetaan varsinaisen palkan lisäksi.
 • Työajan lyhennysraha maksetaan tilin yhteydessä ja lomakorvaus lopputilin yhteydessä.
 • Palkkalaskurin, jolla voit laskea rakennustyöntekijän kokonaispalkan löytyy esimerkiksi Rakentaja. fi –sivulta (www.rakentaja.fi) hakusanalla: palkkalaskuri

Muita työehtosopimuksen määräyksiä

 • Työsopimuslomakkeissa mainitaan alan työehtosopimuksen noudattamisesta.
 • Rakennuttajalla olennaisimmat määräykset ovat edellä mainittujen lisäksi vähimmäistuntipalkat, palkanmaksuväli, matkakorvaukset ja työkalukorvaukset
 • Rakennusliiton aluetoimistot ja ammattiosastot neuvovat työehtosopimuksen noudattamiseen liittyvissä kysymyksissä.


Rakennuttajan maksuliikenne

 • Rakennuttaja on työnantajana tekemisissä verottajan, LEL Työeläkemaksu ja vakuutusyhtiön kanssa.
 • Työnantajavelvoitteista löytyy keskitetysti tietoa Verohallinnon ja työeläkeyhtiöiden ylläpitämästä maksuttomasta palkka.fi –sivustosta (www.palkka.fi)