• Tarjous annetaan tilaajalle tarjouspyynnön mukaisesti.
  • Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, urakoitsijan tulee eritellä poikkeamat viimeistään tilausvahvistuksessa tai sopimuksessa.
  • Tarjousten käsittely on sitä helpompaa, mitä huolellisemmin ja yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnöt on esitetty.
  • Mikäli urakoitsijoille tai tavarantoimittajille jättää pelivaraa muokata tarjouksen sisältöä, kokonaisedullisimman tarjouksen valinta on vaikeaa.
  • Koska usein tarjousten sisällöt kuitenkin poikkeavat toisistaan, joudutaan tarjousten käsittelyssä arvioimaan halutun sisällön ulkopuolisten osien merkitystä.
  • Muista, että alkuperäisen tarjouksen sisällön ylittävien osien arvo viljelijälle voi olla aivan eri kuin urakoitsijalle tai myyjälle.
  • Tarjous on voimassa yhden kuukauden ajan laskettuna tarjouksen jättämiseen varatun ajan päättymisestä, jollei tarjouspyynnössä/tarjouksessa ole muuta voimassaoloaikaa mainittu.
  • Oikeustoimilain mukaan sopimus syntyy, kun tarjouksensaaja ilmoittaa tarjoajalle tämän tarjouksen hyväksymisestä.
  • Tarjouspyynnön ja tarjouksen yhteneväisyydestä ja yksityiskohdista joutuvat osapuolet neuvottelemaan. Sopimus syntyy sen jälkeen kun tilaaja ja tarjoajat ovat päässeet yhteisymmärrykseen allekirjoitettavan sopimuksen riittävistä yksityiskohdista.
  • Hankintapäätöksen jälkeen on hyvä ilmoittaa kaikille tarjouksen jättäneille tarjousten arvioinnin ja valinnan lopputulos.