• Tarjouspyyntö laaditaan suunnitelmien pohjalta.
 • Tarjouspyyntölomakkeessa määritellään urakan sisältö ja toteutusmuodot.
 • Esimerkiksi Rakennustietosäätiön sivuilta löytyy valmiita, maksullisia tarjouspyyntöasiakirjamalleja. http://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/sopimus.html

 

 • Tarjouspyyntöjen tekemisessä ja tarjousten vertailuissa kannattaa käyttää asiantuntijan apua.
 • Urakoitsijoiden ja materiaalintoimittajien välillä on isoja laatu- ja hintaeroja, jotka selviävät parhaiten tarjousten avulla.
 • Huolellisesti laaditulla tarjouspyynnöllä saadaan keskenään vertailukelpoisia hintoja, jolloin valinnat on helpompi tehdä.
 • Urakoitsijasta tulee selvittää kokemus, aikaisemmat työt ja taloudellinen asema
 • Urakoitsijan laatu ja toimitusvarmuus selviää tarkastelemalla aikaisempia kohteita
 • Tarjouspyyntö kannattaa lähettää 4…6 urakoitsijalle.

 

 • Maksuperuste voidaan kätevästi yhdistää eri urakkamuotoihin. Tällöin voidaan käyttää kokonaishintaa, tavoitehintaa, laskutyötä, yksikköhintoja jne. Asiansa osaava rakennuttajakonsultti pystyy suosittelemaan sopivaa menettelyä.
 • Urakkahinta voidaan määritellä monella eri tavalla. Yleisin on kokonaishinta, joka tarkoittaa ”könttäkorvausta” tietystä työsuorituksesta.
 • Yksikköhinta on yleinen tietyissä helposti määritettävissä kohteissa, kuten muurauksissa ja maanrakennustöissä. Yksikköhinta voi olla määritelty koskemaan vain rakennustyötä, jolloin kyseessä on työurakka, tai sekä työtä että materiaaleja.
 • Urakkahinta voidaan määrittää myös ns. tavoitehintana, jolloin urakoitsijalle on asetettu tietty tavoite kustannussäästöjen saamiseksi. Jos urakoitsija alittaa tämän tavoitteen, rakennuttaja maksaa ylimääräisen bonuksen, ja jos tavoite ylittyy, urakoitsija maksaa tietyn prosenttiosuuden hyvitystä ylityksen määrästä.