MAVI – Maaseutuvirasto: Maatalouden investointituet

  • Maaseutuvirasto ( http://www.mavi.fi/ )julkaisee vuosittain maatalouden investointitukien tukimuodot ja tuen enimmäismäärät.
  • Maatalouden investointitukien tavoitteena on maatalouden toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn kehittäminen
  • Tukien avulla edistetään maataloustuotannon tehokkuutta ja laatua kestävän kehityksen periaatteita noudattaen
  • Tuettu investointi voi käsittää rakennuksen, rakenteen tai rakennelman uudisrakentamista, laajentamista, peruskorjaamista tai hankkimista, eräitä kone- ja laitehankintoja sekä salaojitusta
  • Maaseutuviraston www-sivuilta löytyy seikkaperäiset ohjeet tuettuun rakentamiseen
  • Maaseutuviraston www-sivuilta ( www.mavi.fi ) löytyvät myös säännöllisesti päivitetyt tiedot mm. investointitukien valintamenettelystä, tukien määrästä ja tuotannonalaa koskevista yksikkökokovaatimuksista