Tarjousten pyytäjä asettaa tavallisesti tarjousten jättämiselle määräajan, jonka jälkeen hän perehtyy tarjouksiin. Tämän jälkeen urakoitsija on sitoutunut tarjoukseensa oikeustoimilain mukaan. Sitovuus alkaa yleensä kaikkien jätettyjen tarjousten osalta samanaikaisesti.

Tarjouksen peruuttaminen on mahdollista niin kauan, kunnes tarjouksen pyytäjä on ottanut selvää tarjouksesta

Tarjous on yleensä peruutettavissa tarjousajan päättymishetkeen saakka. Tarjous on voimassa siinä mainitun ajan. Jos voimassaoloaika on jäänyt tarjouksesta pois, on tarjous voimassa tarjouspyynnössä mainitun ajan tai tällaisenkin puuttuessa oikeustoimilain mukaan määräytyvän ajan. • Tarjouksen voimassaolo lakkaa mm. seuraavissa tilanteissa:
 • tarjouksessa mainittu tai muuten määräytyvä voimassaoloaika kuluu umpeen
 • tarjous on hylätty
 • tarjous on pätevästi peruutettu
 • tilaaja on hyväksynyt kilpailevan tarjouksen
 • Tarjouksessa olevan, esimerkiksi laskuvirheestä johtuvan, virheen korjaaminen ei yleensä ole mahdollista sen jälkeen, kun tarjous on tullut sitovaksi. Mikäli virhe on kuitenkin niin huomattava, että tilaaja on sen havainnut tai tämän olisi pitänyt se havaita, ei tehty tarjous sido tarjoajaa.
 • Ei ole epätavallista, että urakkasopimusta valmisteltaessa havaitaan, että jotakin rakentamista koskevaa seikkaa ei ole riittävän tarkasti määritelty tarjouspyynnössä tai tarjouksessa. Tällaisessa tilanteessa on kummallakin osapuolella velvollisuus pyrkiä vilpittömästi sopimukseen eikä heillä ole oikeutta kohtuuttomia vaatimuksia esittämällä pyrkiä sopimuksesta ja sopimuskumppanista eroon.
 • Hinta on kiinteä, jollei kirjallisesti ole toisin sovittu. Sopimus-/urakkahinnan yhteydessä tulee olla maininta hinnan arvonlisäverollisuudesta.
 • Mikäli rakennussuunnitelmaa muutetaan ja muutos aiheuttaa kustannusten tai aikataulun muutoksen, urakoitsijalla on oikeus saada tilaajalta kohonneiden kustannusten osalta lisäkorvaus
 • Jos muutokset aiheuttavat urakka-aikataulun muuttumisen, urakoitsija on oikeutettu saamaan lisäaikaa yhteisesti sovitulla tavalla.
 • Kustannusten muuttumisesta ja lisäaikaa koskevista vaatimuksista on sovittava kirjallisesti tilaajan ja urakoitsijan kesken ennen muutostöihin ryhtymistä.