•  rakennuksen suunnittelu ja rakentamisen valmistelu tapahtuvat osittain samaan aikaan
  • osa luvista tai kaikki luvat voidaan hakea jo suunnitteluvaiheen aikana
  • varsinainen rakentamisen valmistelu aloitetaan tarjouspyyntöasiakirjojen laatimisella, jotka lähetetään mahdollisille urakoitsijoille, sekä laite- ja materiaalitoimittajille
  • tarjouslaskentaa varten on varattava aikaa noin kuukausi
  • tarjousten käsittelyyn ja tarkennuksiin liittyviin neuvotteluihin on aikaa varattava saman verran
  • tarjousten laadintaan ja niiden käsittelyyn on suositeltavaa käyttää ammattilaisten palveluja esimerkiksi hankkeen suunnittelijoita ja rakennushankkeeseen nimettävää valvojaa
  • tarjouskäsittelyjen jälkeen tarkistetaan kustannusarviota ja rahoitussuunnitelmaa sekä tarkennetaan rakennusaikataulua
  • projektin johdosta vastaava huolehtii urakka-asiakirjojen kattavuudesta ja laatii sopimukset, jotta vältytään kalliilta jälkiselvittelyiltä ja lisätöiltä
  • huolellisesti laadituilla sopimuksilla määritetään toimijoiden roolit, tehtävät ja vastuut
 

Linkit