Julkaisut

Maatalouden julkaisut

julkaisut-maatalous
Maatalouden konekanta ja koneinvestoinnit
Suomalaisilla maatiloilla on tyypillisesti kaksi omaa traktoria. Leikkuupuimureista enemmistö on omia, mutta urakoitsijan tai tilojen yhteiset puimurit ovat myös yleisiä. Tilojen uusin traktori on keskimäärin 13 vuotta vanha ja muu keskeinen konekanta on pääsääntöisesti vanhempaa. Peltoalaltaan keskikokoista suuremmilla tiloilla konekanta on kuitenkin keskimääräistä uudempi, monipuolisempi ja tehokkaampi. Tilojen uusimmasta konekannasta huomattava osa on kotimaista. Alle puolella tiloista aiotaan lähivuosina investoida omiin tai yhteiskoneisiin esimerkiksi nykyisten koneiden ikääntymisen tai tehottomuuden vuoksi. Koneinvestoinneissa korostetaan muun muassa hintaa, käytön työturvallisuutta ja käyttöohjeiden selkeyttä. Tilojen tiukka taloustilanne ohjaa kysyntää maltillisesti varusteltuihin peruskoneisiin sekä käytettyihin tai vuokrattaviin koneisiin.
Maatalouden julkaisut
julkaisut-maatalous
Luonnonvara-alan työhyvinvointivisio 2025
Tutkimuksessa selvitettiin maa- ja puutarhataloudessa työskentelevien henkilöiden työhyvinvointiin liittyviä trendejä alan rakennekehityksen valossa. Tulosten perusteella esitetään suosituksia toimenpiteistä työhyvinvoinnin edistämiseksi aikavälillä 2018–2025.
Maatalouden julkaisut
julkaisut-maatalous
Energiankäyttö maito-, nauta- ja sikatiloilla
Suuret maito- ja sikatilat kuluttavat paljon energiaa tuotannossaan. Tilojen välillä on suuria vaihteluja energiankulutuksessa, vaikka tuotantosuunta ja kokoluokka olisivat samat. Yksittäisiä selittäviä tekijöitä kulutuslukujen suuriin vaihteluihin ei ole helppo löytää. Energia on kuitenkin suuri tuotantokustannus, johon on syytä kiinnittää huomiota. Energialajien valinnalla ja kriittisellä suurimpien kulutuskohteiden tarkastelulla voidaan säästää isoja summia.
Maatalouden julkaisut


Asumisen julkaisut

Sähkölieden valinta
Sähkölieden valinta
Liesi on pitkäikäinen kodinkone, joten valintatilanteessa kannattaa ennakoida myös tulevien vuosien käyttötarvetta. Valinta helpottuu, kun tuntee liesien tärkeimmät ominaisuudet ja niihin liittyvät käsitteet. Lieden helppokäyttöisyys on avain toimintojen monipuoliseen hyödyntämiseen. Hienoista ominaisuuksista on turha maksaa, jos niitä ei opettele myös käyttämään. Liesityypin valinta riippuu käyttäjälähtöisistä tekijöistä, kuten ruokatalouden hoitotavasta, talouden koosta ja ruoanvalmistusmenetelmistä.
Asumisen julkaisut
Induktiotasojen vertailu
Induktiotasojen vertailu
TTS:ssa on valmistunut induktiokeittotasojen laitevertailu,joka on osa Induktioliesien energiatehokkuus käytännössä -tutkimushanketta. Hankkeessa selvitettiin erityyppisten induktio- ja vastustoimintaisten keittotasojen energiatehokkuutta, suorituskykyä,käyttöominaisuuksia sekä käyttöturvallisuutta käytännön ruoanvalmistuksessa. Hankkeen rahoittivat Työ- ja elinkeinoministeriö Motiva Oy:n kautta, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES,Sähköturvallisuuden edistämiskeskus (STEK) sekä liesien maahantuojat ja markkinoijat.
Asumisen julkaisut
julkaisut-asuminen
Keittiöliinojen vertailu – 24 keittiöliinaa testissä
Keittiöliinat eli pöytäpyyhkeet kuuluvat kodin perusvarustukseen ja valinnanvaraa liinamarkkinoilta löytyy. TTS testasi 24 keittiöliinaa, joiden välillä oli eroja muun muassa imukyvyssä, kuivumisnopeudessa, kestävyydessä ja pyyhkimistuloksissa. Mikään liina ei ollut kaikilta ominaisuuksiltaan ylivertainen. Keittiöliinan sopivuuden omaan talouteen ratkaisevat omat mieltymykset ja keittiörutiinit.
Asumisen julkaisut