Julkaisut (....sivua päivitetään...)

Maatalouden julkaisut

julkaisut-maatalous
Energiankäyttö maito-, nauta- ja sikatiloilla
Suuret maito- ja sikatilat kuluttavat paljon energiaa tuotannossaan. Tilojen välillä on suuria vaihteluja energiankulutuksessa, vaikka tuotantosuunta ja kokoluokka olisivat samat. Yksittäisiä selittäviä tekijöitä kulutuslukujen suuriin vaihteluihin ei ole helppo löytää. Energia on kuitenkin suuri tuotantokustannus, johon on syytä kiinnittää huomiota. Energialajien valinnalla ja kriittisellä suurimpien kulutuskohteiden tarkastelulla voidaan säästää isoja summia.
Maatalouden julkaisut
julkaisut-maatalous
Työvoiman johtaminen maatalousyrityksessä - hyvät käytännöt ja työturvallisuus
Tutkimuksessa kerättiin, tuotettiin ja levitettiin tietoa työturvallisuutta ja työn sujuvuutta edistävistä hyvistä käytännöistä maataloustyöntekijöiden ja -lomittajien perehdyttämisessä ja työnopastuksessa sekä muussa päivittäisjohtamisessa. Aineisto kerättiin kirjallisuus- ja tilastotarkastelun, sähköisen yrittäjäkyselyn ja yrittäjähaastattelujen avulla.
Maatalouden julkaisut
julkaisut-maatalous
Työvoiman ja traktoreiden tarve poikkeusolojen maataloustuotannossa
Hankkeessa selvitettiin kuntakohtainen työvoiman ja traktoreiden vähimmäistarve nykyisessä maataloustuotannossa. Lisäksi arvioitiin keinoja, joilla maataloustuotantoa voidaan sopeuttaa poikkeusoloihin, joissa maahamme kohdistuu aseellinen hyökkäys tai sen uhka. Tällöin asevelvollista työvoimaa voidaan määrätä palvelukseen ja traktoreita voidaan pakko-ottaa puolustusvoimien käyttöön.
Maatalouden julkaisut


Asumisen julkaisut

Sähkölieden valinta
Sähkölieden valinta
Liesi on pitkäikäinen kodinkone, joten valintatilanteessa kannattaa ennakoida myös tulevien vuosien käyttötarvetta. Valinta helpottuu, kun tuntee liesien tärkeimmät ominaisuudet ja niihin liittyvät käsitteet. Lieden helppokäyttöisyys on avain toimintojen monipuoliseen hyödyntämiseen. Hienoista ominaisuuksista on turha maksaa, jos niitä ei opettele myös käyttämään. Liesityypin valinta riippuu käyttäjälähtöisistä tekijöistä, kuten ruokatalouden hoitotavasta, talouden koosta ja ruoanvalmistusmenetelmistä.
Asumisen julkaisut
Induktiotasojen vertailu
Induktiotasojen vertailu
TTS:ssa on valmistunut induktiokeittotasojen laitevertailu,joka on osa Induktioliesien energiatehokkuus käytännössä -tutkimushanketta. Hankkeessa selvitettiin erityyppisten induktio- ja vastustoimintaisten keittotasojen energiatehokkuutta, suorituskykyä,käyttöominaisuuksia sekä käyttöturvallisuutta käytännön ruoanvalmistuksessa. Hankkeen rahoittivat Työ- ja elinkeinoministeriö Motiva Oy:n kautta, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES,Sähköturvallisuuden edistämiskeskus (STEK) sekä liesien maahantuojat ja markkinoijat.
Asumisen julkaisut
Keittiöliinojen vertailu – 24 keittiöliinaa testissä
Keittiöliinat eli pöytäpyyhkeet kuuluvat kodin perusvarustukseen ja valinnanvaraa liinamarkkinoilta löytyy. TTS testasi 24 keittiöliinaa, joiden välillä oli eroja muun muassa imukyvyssä, kuivumisnopeudessa, kestävyydessä ja pyyhkimistuloksissa. Mikään liina ei ollut kaikilta ominaisuuksiltaan ylivertainen. Keittiöliinan sopivuuden omaan talouteen ratkaisevat omat mieltymykset ja keittiörutiinit.
Asumisen julkaisut