Uutishuone eli TEHO-lehti verkossa

Yhteistyöllä tulosta maarakennusyrityksiin TTS
Yhteistyöllä tulosta ja työhyvinvointia maarakennusalan yrityksiin
Tulosta ja turvallisuutta maarakennusalan yhteistyöllä (TuTu) -hanke kehittää ja tehostaa maarakennustyömaiden toimivuutta ja turvallisuutta, alan yritysten työn tuottavuutta ja työntekijöiden työssä jaksamista. Keinoina on yhteistyössä suunniteltu lisäkoulutus sekä työntekijöiden kouluttaminen oman työnsä kehittäjiksi. Hankkeen toteuttavat TTS Työtehoseura ja Suomen ympäristöopisto SYKLI.
Rakentaminen
Uus-Urakka_Urakointi_uudelle_uralle_TTS_3400x2400
Urakka-Foorumi – uusi markkinapaikka koneurakointipalveluille
Urakka-Foorumi on uusi sähköinen kohtaamispaikka koneurakointipalveluiden tarjoajille ja asiakkaille. Foorumissa koneurakoitsijat voivat tiedottaa ja markkinoida palveluitaan asiakkaille sekä verkostoitua muiden urakoitsijoiden kanssa. Koneurakointipalveluiden ostajat voivat puolestaan etsiä sopivia tekijöitä töilleen ja halutessaan lähettää palvelun kautta tarjouspyyntöjä. Foorumista löytyvät maaseudun koneyrittäjien tarjoamat palvelut muun muassa maarakennus-, maa- ja metsätalous- sekä tienhoitourakointiin.
Biotalous
pelto_manager
TTS-Managerista ja TTS-Koneesta julkaistu uudet ohjelmaversiot
TTS:n kehittämistä ja ylläpitämistä maatalouden atk-ohjelmista on julkaistu uudet versiot. TTS-Manageriin on lisätty kuminan ja härkäpavun työaikalaskenta. Uudella TTS-Koneella voi laskea leasingrahoituksella hankittavan traktorin yksikkökustannuksia.
Biotalous
Metsäteiden perusparannus TTS
Puhtia metsäteiden perusparannuksiin, suometsien hoitoon ja metsälannoitukseen
TTS Työtehoseura ja Suomen metsäkeskus kehittävät yhteistyössä työkaluja ja menetelmiä metsätie-, suometsänhoito- ja lannoitushankkeita koskevien liiketoimintamallien ja asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien tarjontaan. KANTAVA-hankkeen tavoitteena on lisätä alalla toimivien henkilöiden osaamista eri työlajien laatukysymyksissä sekä kannattavuuden arvioinnissa. Hanke ajoittuu vuosille 2018–2019 ja sitä rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.
Biotalous
Valmistuneet2018 TTS Työtehoseura
Keväällä 2018 TTS:lta ammattiin valmistuvat nuoret
TTS valmistuu nuoria maarakennuskoneenkuljettajia, linja-autonkuljettajia, autonkuljettajia ja metsäkoneenkuljettajia
Rakentaminen
Metsänparannusyrittäjät TTS Työtehoseura
Valmennus terävöitti metsänparannusyrittäjien toimintaa
Kun markkinat ja asiakkaan vaatimukset muuttuvat, yrittäjän on uudistettava toimintamallejaan. Muutoksen helpottamiseksi Koneyrittäjät, Metsähallitus, OTSO Oy ja Työtehoseura järjestivät metsänparannusyrittäjille Laajavastuinen metsänparannusyrittäjä -valmennuksen, jonka suoritti kaikkiaan kymmenen yrittäjää. Työtehoseura vastasi valmennuksen käytännön toteutuksesta.
Biotalous
MAO-koulutuksen ohjausryhmä TTS
Maahanmuuttajille suunnatusta linja-autonkuljettajakoulutuksesta lähes kaikki työllistyivät!
Yritysyhteistyöllä ja työelämästä saadulla palautteella voidaan koulutusta kehittää nopeasti ja se vaikuttaa suoraan koulutettavien työllistymiseen. Tämä tuli hyvin esiin, kun TTS:lla päättyi (26.4.) maahanmuuttajille suunnattu linja-autonkuljettajakoulutus.
Logistiikka
Urakka-Foorumi TTS Työtehoseura
Urakka-Foorumi – uusi urakointipalveluiden markkinapaikka
Uudellamaalla käynnissä olevassa TTS Työtehoseuran vetämässä ja maaseuturahaston rahoittamassa Uus-Urakka -hankkeessa on kehitetty Urakka-Foorumi -nettisivusto koneurakoitsijoiden ja urakointipalveluiden ostajien kohtaamispaikaksi. Tämä uusi ja ilmainen urakoinnin markkinointikanava tehostaa palveluiden myyntiä ja auttaa urakoitsijoita saamaan uusia asiakkaita. Asiakkaat voivat foorumista hakea töilleen tekijöitä ja tarvittaessa lähettää palvelun kautta tarjouspyyntöjä. Foorumi julkaistaan virallisesti kesäkuussa 2018.
Biotalous
Digitalisaatio metsäkoneyrityksissä TTS Työtehoseura
Digitalisaatio vasta tulossa metsäkone- ja metsäpalveluyrityksiin
Metsäkone- ja metsäpalveluyritysten kannattavuuden ja tuottavuuden parantamiseen keskittyvässä FOBIA-hankkeessa selvitettiin asiantuntijahaastatteluin alan digitalisaation nykytilaa. Haastatteluissa kävi ilmi, että todellinen digitalisaation läpimurto on yrityksillä vielä toteutumatta.
Biotalous
Maataloustyövoiman johtaminen TTS Työtehoseura
Maataloustyövoiman johtamisen hyviä käytäntöjä
Työntekijöiden ja lomittajien johtamisessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota riskialttiisiin tuotantoeläinten hoitotöihin. Johtamistaan kehittävä yrittäjä edistää samalla omaa ja läheistensä työturvallisuutta. Toisten hyvistä käytännöistä kannattaa ottaa oppia.
Biotalous