Uutishuone eli TEHO-lehti verkossa

MAO-koulutuksen ohjausryhmä TTS
Maahanmuuttajille suunnatusta linja-autonkuljettajakoulutuksesta lähes kaikki työllistyivät!
Yritysyhteistyöllä ja työelämästä saadulla palautteella voidaan koulutusta kehittää nopeasti ja se vaikuttaa suoraan koulutettavien työllistymiseen. Tämä tuli hyvin esiin, kun TTS:lla päättyi (26.4.) maahanmuuttajille suunnattu linja-autonkuljettajakoulutus.
Logistiikka
Urakka-Foorumi TTS Työtehoseura
Urakka-Foorumi – uusi urakointipalveluiden markkinapaikka
Uudellamaalla käynnissä olevassa TTS Työtehoseuran vetämässä ja maaseuturahaston rahoittamassa Uus-Urakka -hankkeessa on kehitetty Urakka-Foorumi -nettisivusto koneurakoitsijoiden ja urakointipalveluiden ostajien kohtaamispaikaksi. Tämä uusi ja ilmainen urakoinnin markkinointikanava tehostaa palveluiden myyntiä ja auttaa urakoitsijoita saamaan uusia asiakkaita. Asiakkaat voivat foorumista hakea töilleen tekijöitä ja tarvittaessa lähettää palvelun kautta tarjouspyyntöjä. Foorumi julkaistaan virallisesti kesäkuussa 2018.
Biotalous
Digitalisaatio metsäkoneyrityksissä TTS Työtehoseura
Digitalisaatio vasta tulossa metsäkone- ja metsäpalveluyrityksiin
Metsäkone- ja metsäpalveluyritysten kannattavuuden ja tuottavuuden parantamiseen keskittyvässä FOBIA-hankkeessa selvitettiin asiantuntijahaastatteluin alan digitalisaation nykytilaa. Haastatteluissa kävi ilmi, että todellinen digitalisaation läpimurto on yrityksillä vielä toteutumatta.
Biotalous
Maataloustyövoiman johtaminen TTS Työtehoseura
Maataloustyövoiman johtamisen hyviä käytäntöjä
Työntekijöiden ja lomittajien johtamisessa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota riskialttiisiin tuotantoeläinten hoitotöihin. Johtamistaan kehittävä yrittäjä edistää samalla omaa ja läheistensä työturvallisuutta. Toisten hyvistä käytännöistä kannattaa ottaa oppia.
Biotalous
Ekologinen keittioremontti TTS Työtehoseura
Ekologinen keittiöremontti
Ekologinen keittiö kestää aikaa ja muuntuu moneen käyttöön. Ruuanvalmistuksen lisäksi keittiöissä tehdään töitä, seurustellaan ja vietetään aikaa. Pienempien kotitalouksien yleistyminen on myös lisännyt keittiön roolia uutena olohuoneena. Vanhat keittiökaapit kannattaa kierrättää, sen sijaan kodinkoneissa kannattaa suosia uusia, energiatehokkaita malleja.
Asuminen
Metsänomistajan tulot TTS
Metsänomistajalle tulot tärkeämpiä kuin menot
Metsänomistajan Talouskoulussa asiantuntijat kertovat omat tietonsa ja kokemuksensa, ja opiskelijat saavat vertaistukea metsätalouden kannattavuuden parantamiseen. Talouskoulu starttaa uudelle kierrokselle huhtikuussa.
Biotalous
Koneurakoitsijat_Tanskassa_TTS
Koneurakoitsijat opintomatkalla Tanskassa
TTS Työtehoseuran vetämä Uus-Urakka -hanke järjesti syksyllä koneurakoitsijoille opintomatkan tutustumaan koneurakointiin ja maatalousteknologian uusiin tuuliin Tanskan maalla. Matkalle osallistui 20 henkilöä. Matkan aikana tutustuttiin mm. Hardin ja Bogballen tehtaisiin, Aarhusissa sijaitsevaan Agrointelli innovaatioyritykseen ja kahteen koneasemaan. Tanskassa on reilut sata koneasemaa, joista puolet toimii muilla aloilla kuin maataloudessa. Koneasemien lisäksi on myös paljon pienempiä urakoitsijoita.
Biotalous
Elinkeinokalatalous_hanke
TTS Työtehoseura mukana kehittämässä uutta suuntaa elinkeinokalataloudelle
Työtehoseura toteuttaa yhdessä Suomen Ammattikalastajaliitto ry SAKL:n ja Suomen Kalankasvattajaliiton kanssa elinkeinokalatalouden kehittämisohjelman (2016-2018), joka kohdistuu kaupalliseen kalastukseen ja kalanviljelyyn. Tavoitteena on edistää elinkeinokalataloudessa toimivien ammatinharjoittajien ja yritysten toimintaedellytyksiä ja kasvulähtöistä ajattelua. Kehittämisohjelmaa rahoitetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 tutkimus- ja kehittämisohjelmasta. Mukana on seitsemän kalanviljelijää ja viisi ammattikalastajaa.
Biotalous
Tiskausta 2
RAVINTOLA-ALAN TYÖHYVINVOINTI TUOTTAMAAN -kehittämistoimet osaksi yrityksen arkitoimintaa
TTS:n toteuttamassa Ravintola-alan työhyvinvointi tuottamaan -hankkeessa perehdyttiin ravintolatyön johtamisen ja työn tekemisen käytäntöihin ja kehitetiin toimintamalleja tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Mukana olleissa pilottiyrityksissä käynnistettiin useita kehittämistoimenpiteitä ja juurrutettiin kehittämiskulttuuria osaksi arkitoimintaa. Hankkeen tulosten pohjalta laadittiin muun muassa jatkuvan kehittämisen työkalu, jonka toivotaan helpottavan yritysten kehittämistyötä koko ravintolasektorilla.
Asuminen
Puutavara-autonkuljettaja
Metsäala pyörittää pyöriä – TTS kouluttaa puutavara-autonkuljettajia
Metsäalan investoinnit luovat työpaikkoja myös logistiikan alalle. TTS on ryhtynyt kouluttamaan puutavara-autonkuljettajia. Suunnitelluilla hakkuumärillä tarvitaan satoja kuljettajia vuosittain.
Logistiikka