Kiinteistöön kuuluu rakennus ja sitä ympäröivä piha-alue, joilla on suuri merkitys asumisen viihtyvyyteen ja turvalliseen liikkumiseen kulkureiteillä. Asunto-osakeyhtiöissä piha-alueiden kunnossapidosta vastaa taloyhtiö, joka useimmiten tilaa työn palveluntarjoojilta. Sopimuksen mukaisia siivous- ja kunnossapitotöitä ovat muun muassa lumi- ja hiekoitustyöt sekä muu kulkuväylien, kaiteiden ja portaiden kunnossapito, jäänpoisto, pihavalaistuksen toimivuuden seuranta sekä rännien ja katon puhdistus. Myös talon edustalla olevan jalkakäytävän hiekoituksesta on huolehdittava, jos se ei kuulu kunnalle. Seuraavista linkeistä löytyy ohjeita piha-alueiden kunnossapitotöiden suorittamiseen.

1.     Rännien syöksyputkien ja katon puhdistus


TTS:n tiedotteet ja muu aiheeseen liittyvä TTS -materiaali (linkitys alla oleviin):

http://www.tts.fi/index.php/suunnitteluohjeet/ekotoimivapiha/huolto


Muut aihetta käsittelevät linkit:

http://www.esteeton.fi/portal/fi/rakennettu_ymparisto/ulkoalueet/

http://www.siivous.info/pihatyot-puutarha/raystaskaivo-kattovesikaivo-puhdistus

http://www.siivous.info/pihatyot-puutarha/tiilikaton-pesu-katon-puhdistus

http://www.siivous.info/pihatyot-puutarha/huopakatto-puhdistus-pesu

http://www.siivous.info/pihatyot-puutarha/lumen-poisto-katolta


2.     Lumityöt, hiekoitus


Muut aihetta käsittelevät linkit:

http://www.esteeton.fi/portal/fi/rakennettu_ymparisto/ulkoalueet/

http://www.siivous.info/pihatyot-puutarha/liukkauden-torjunta-torjuminen-esto

http://pihaparlamentti.fi/avainsana/pihan-kunnossapito/


3.     Muut pihan kunnostukseen liittyvät


Muut aihetta käsittelevät linkit:

http://www.esteeton.fi/portal/fi/rakennettu_ymparisto/ulkoalueet/

http://www.siivous.info/pihatyot-puutarha

http://www.taloyhtio.net/asuminen/pihaopas/

http://www.siivous.info/pihatyot-puutarha/orapihlaja-aita-leikkaus

https://www.omaseppo.fi/lumi-ja-hiekoitus-taloyhtiossa-2/


Nämä aiheeseen liittyvät harkinnan mukaan:

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/89714/Lumitilan+huomioiminen+pihasuunnittelussa.pdf?sequence=1

http://www.kulkulaari.fi/sites/default/files/kunnossapitoselvitykset_yhteenveto_20140923_kaikki_kalvot_0.pdf