Eri kunnissa on käytössä erilaisia jätelajittelumalleja, joten lajittelussa noudatetaan alueellisia ja keräyspistekohtaisia ohjeita. Yksityiskohtaiset jätelajitteluohjeet antaa kunnan jätehuollosta vastaava taho. Kiinteistönhuollon tehtävänä on yleensä kiinteistön jätekatoksen siisteydestä ja kunnosta huolehtiminen sekä sopimuksen mukaan esimerkiksi vaarallisista, painavista tai isokokoisista jätteistä, sähkö- ja elektroniikkaromusta sekä rakennusjätteistä huolehtiminen.

Yhdyskuntajäte hyödynnetään ensisijaisesti materiaalina ja vasta sitten energiana. Kuiva- ja biojäte lajitellaan omiin astioihinsa, jos biojäte kerätään erikseen. Muussa tapauksessa kuiva- ja biojäte laitetaan samaan, sekajätteelle tarkoitettuun keräysastiaan. Energiajätettä ei yleensä kerätä erikseen, jos sekajäte menee energiahyötykäyttöön. Asuinkiinteistössä voi olla komposti, jonka hoidosta sovitaan erikseen. Seuraavista linkeistä löytyy ohjeita jätelajitteluun ja kompostointiin liittyvien huoltotöiden suorittamiseen.

1.     Jätelajittelu


TTS:n tiedotteet ja muu aiheeseen liittyvä TTS -materiaali (linkitys alla oleviin):

7/2007 (627) Toimiva kotitalousjätteen lajittelu                 

3/2011 (659)Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto       

5/2012 (669) Rakennusaikainen jätteiden lajittelu           


Teho -lehden jutut:

Vapaa-ajan asuntojen jätehuolto – Eko- ja kyläpassin kriteerit Teho 3/2011

Rakennusaikainen jätteiden lajittelu Teho 6 /2012

Kierrätysinnokkuuteen vaikuttaa jäteastioiden määrä keittiössä Teho 3/2013Lähienergia-jäte (Roadshow -materiaalia, Tarjalla pdf)Muut aihetta käsittelevät linkit:

http://www.jly.fi/jateh0.php?treeviewid=tree2&nodeid=0

https://docs.google.com/document/d/1j02FCXStxPecgUqwAa7i1kV5WA2z91Q_ACair0ceSD4/edit?pli=1

https://docs.google.com/document/d/1GuFopp6ilTb40XZ_8a_oIRQQxETLvtQIkkcEwAFh3w8/edit?pli=1

http://www.martat.fi/kodinhoito/garderobi/

http://www.kierratys.info/

https://www.youtube.com/watch?v=WxQ3voa17Ac

https://www.youtube.com/watch?v=mKSegT5KkpgKaupalliset linkit:

http://www.kotivinkki.fi/kodin-siivous/mita-biojatteeseen

//rosknroll-fi-bin.aldone.fi/@Bin/1766c3cecfdb5a19ba2106c47ae0e534/1447324175/application/pdf/1767392/Lajittele_s%C3%A4%C3%A4st%C3%A4luontoa.pdf">http://rosknroll-fi-bin.aldone.fi/@Bin/1766c3cecfdb5a19ba2106c47ae0e534/1447324175/application/pdf/1767392/Lajittele_s%C3%A4%C3%A4st%C3%A4luontoa.pdf

https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/lajitteluohjeet/Sivut/default.aspx

http://www.sita.fi/fi/sita-yrityksena/ymparistotietopankki/lajitteluohjeet

http://www.kiertokapula.fi/jatehuolto/lajittelu/

2.     Kompostointi


TTS:n tiedotteet ja muu aiheeseen liittyvä TTS -materiaali (linkitys alla oleviin):

5/2006 (615) Kompostien kiihdytinaineiden vertailu                                                                           

29 Korhonen, A. Kompostien kiihdytinaineiden vertailuTeho -lehden jutut:

Kotikompostorit toimiviksi Teho 3/2006

Kompostorien kiihdytinainevertailu Teho 3/2006

Hyvin hoidettu komposti toimii ympäri vuoden Teho 6/2012Lähienergia-jäte (Roadshow -materiaalia, Tarjalla pdf)Muut aihetta käsittelevät linkit:

http://www.martat.fi/puutarha/kompostointi/

http://www.martat.fi/puutarha/lehtikomposti/Kaupalliset linkit:

https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/pientalon-jatehuolto/Sivut/Kompostointi.aspx

https://www.hsy.fi/sites/Esitteet/EsitteetKatalogi/kompostointiopas.pdfhttp://www.rosknroll.fi/palvelut/jateneuvonta/kompostointiohjeet/

http://www.raita.com/KOMPOSTOINTI_%20OHJE.pdf

http://www.biolan.fi/suomi/default4.asp?active_page_id=522

http://www.jatekukko.fi/www/fi/tietopankki/kompostointi/

http://www.lhj.fi/UserFiles/lhj/File/Aineistopankki/LHJ_Kompostointi_LORES.pdf

http://www.ekjh.fi/Dokumentit/Oppaat/KOMPOSTOINTIOPAS_uusi%20logo.pdf