Kuuntele:

 

Työpaikkaohjaajan rooli ja tehtävät

Työnantaja nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan. Työpaikkaohjaajan tulee olla ammattitaitoinen ja motivoitunut koulutustehtäväänsä. Hän järjestelee työtehtävät siten, että opiskelijalla on mahdollisuus saavuttaa oppimistavoitteensa. Työpaikkaohjaajan on otettava huomioon opiskelijoiden erilaiset valmiudet suoriutua työssäoppimisjakson työtehtävistä. Opiskelija ei ole alan ammattilainen, vaan hänen tulee saada ammattinsa osaavan henkilön tukea työtehtävissään. Perusteellinen tutustuminen opiskelijaan ja hänen taustoihinsa edesauttaa hyvin sujuvaa työssä oppimista.


Työpaikkaohjaaja perehdyttää työyhteisön toimintaan ja työsuojeluohjeisiin, ohjaa opiskelijaa ja antaa hänelle kehittävää palautetta. Hän antaa vastuukouluttajalle työssäoppimista varten tarvittavat tiedot. Työpaikkaohjaaja osallistuu vastuukouluttajan kanssa opiskelijan arviointiin.

to hymyt

to kadet kivet