Nuorella työntekijällä tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Nuoren työntekijän suojelemisesta säädetään laissa ja tämän perusteella annetuissa asetuksissa. Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta on luettavissa ajatasaista tietoa aiheesta:

http://www.tyosuojelu.fi/tyosuhde/nuori-tyontekija