Koulutuksen järjestäjillä on omat sopimuslomakkeensa työssäoppimisesta. Sopimus sisältää seuraavia asioita:

•    Työnantaja, yhteystiedot
•    Työnantajan yhteyshenkilö, yhteystiedot
•    Työssäoppija, yhteystiedot
•    Oppilaitoksen yhteyshenkilö, yhteystiedot
•    Työssäoppimisaika
•    Viikkotyöaika
•    Työssäoppijan työtapaturmavakuutus
•    Muut mahdolliset vakuutukset
•    Mahdollinen veloitusperuste
•    Irtisanomisaika
•    Sopimusehdot työsuojelu-ja työnopastuksesta ja arvioinnista
•    Sopimus allekirjoitetaan kolmena kappaleena: työnantajalle, työssäoppijalle ja oppilaitokselle

to allekirj