Mitä hyötyä opiskelijasta ja työpaikkaohjauksesta on sinulle ja edustamallesi yritykselle?

 

Pitävätkö seuraavat väittämät mielestäsi paikkaansa? Kyllä Ei     
Osaavan ja työpaikkaan soveltuvan työvoiman saaminen    
Vaikuttamismahdollisuus alan koulutukseen    
Nuorten työntekijöiden odotuksien ja ajattelumaailman tunteminen    
Uusi henkilö opitaan tuntemaan nopeammin ja paremmin    
Pohja hyvälle yhteistyöhengelle ja yhteistyölle rakentuu    
Esimiehen aikaa säästyy vastaisuudessa     
Työn tulos ja laatu paranevat    
Asenne työpaikkaa kohtaan muodostuu myönteiseksi    
Virheitä, tapaturmia ja onnettomuuksia sattuu vähemmän    
Raaka-aineiden ja tarvikkeiden käyttö muodostuu järkeväksi