.
Suunnitteluun liittyvät lomakkeet
  Excel- tai Word-tiedostona PDF-tiedostona
Rakennussuunnittelusopimus rakennussuunnittelusopimus.xls rakennussuunnittelusopimus.pdf
Suunnittelusopimus suunnittelusopimus.xls suunnittelusopimus.pdf
Rakennusselostus rakennusselostus.doc rakennusselostus.pdf
Huonetilaluettelo huonetilaluettelo.doc huonetilaluettelo.pdf
Piirustusluettelo piirustusluettelo.doc piirustusluettelo.pdf
     
Valmisteluun liittyvät lomakkeet
Asemapiirros asemapiirros.xls asemapiirros.pdf
Pohjapiirros pohjapiirros.xls pohjapiirros.pdf
Leikkaus ja julkisivupiirrokset leikk_julkisivut.xls leikk_julkisivut.pdf
Toiminta toiminta.xls toiminta.pdf
Tarjouspyyntö tarjouspyynto.doc tarjouspyynto.pdf
Urakkaohjelma urakkaohjelma.doc urakkaohjelma.pdf
Urakkarajaliite urakkarajaliite.doc urakkarajaliite.pdf
     
Rakentamiseen liittyvät lomakkeet
Aloituskokous aloituskokous.doc  
Työmaakokousmuistio tyomaakokousmuistio.xls tyomaakokousmuistio.pdf
Aikataulun suunnittelulomake aikataulu-suunnittelu.xls  
Tavarantoimittajaluettelo tavarantoimittajaluettelo.xls tavarantoimittajaluettelo.pdf

Työmaan laatu

tyomaanlaatu.xls tyomaanlaatu.pdf
Lisä- ja muutostyöt lisa-ja_muutostyot.xls lisa-ja_muutostyot.pdf
Työmaapäiväkirja paivakirja.xls paivakirja.pdf