Kuuntele:

 

Koulutuksen aikana opiskelija voi suorittaa osatutkinnon/osatutkintoja tai koko tutkinnon. Tutkintotasot ovat perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto. Tutkinto muodostuu Opetushallituksen (OPH) määrittämien tutkinnonperusteiden mukaan pakollisista ja valinnaisista osista.

Opiskelijoiden osaamista ja työsuorituksia arvioidaan koko koulutuksen ajan sekä lähiopetuksessa oppilaitoksessa, että työpaikoilla tapahtuvassa työssäoppimisessa. Näiden arviointien perusteella opiskelija saa oppilaitoksen myöntämän todistuksen ja opintosuoritusotteen koulutuksen päättyessä. Kun työssäoppija suorittaa tutkinnon osia työpaikalla, opettaja, työnantajan edustaja ja opiskelija sopivat etukäteen, millä työtehtävillä ja milloin tutkinnonsuoritus tapahtuu ja milloin ja ketkä sen arvioivat. Tältä pohjalta opiskelija tekee ennakolta henkilökohtaisen tutkinnonsuoritussuunnitelma.

Tutkintosuorituksen arvioi kolmikanta eli työnantajan edustaja, työntekijäedustaja ja opettaja tutkinnonperusteiden mukaisesti. Nuorten ammattiosaamisen näytöissä ja aikuisten näyttötutkinnoissa on eroavaisuutta keskenään vaikka perustutkintojen osalta osaamisen asiasisällöt ovat yhtenevät.  Nuorten ammattiosaamisen näytöissä tutkinnon osan arvosanan vahvistaa alakohtaisen ammattiosaamisen toimielin. Aikuisten näyttötutkintojärjestelmässä tutkinnon osan suorituksen arvioinnin vahvistaa Opetushallituksen määrittelemä tutkintotoimikunta. Oppisopimusopiskelija suorittaa usein aikuisten näyttötutkinnon, vaikka olisikin nuori.

 


   >  Pohdittavaa työpaikkaohjaajalle:
  • Kuinka itse haluaisit saada palautteen tai arvioinnin työ/tutkintosuorituksesta?


 

to cnc1  to cnc2