Yritystoiminnan suunnittelu tutkinnon osassa opiskelija perehtyy erilaisiin yritysmuotoihin ja yrityksen perustamiseen. Opiskelija tekee liiketoimintasuunnitelman, rahoituslaskelman, tulosbudjetin ja täyttää yrityksen perustamisasiakirjan. Nämä kirjalliset tuotokset arvioidaan tutkintotilaisuudessa.

Tutkinnon osan sisältö:

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen joko kuvitteellisen yrityksen tai oman työnantajan / työharjoittelupaikan näkökulmasta.         Työn ulkoasun tulee olla siisti ja mahdollisimman kuvaava. Tehtävä tulee laatia joko tekstinkäsittely- tai esitysgrafiikkaohjelmalla. Kirjallisen tutkintosuorituksen hyväksyy tutkinnon järjestäjän edustaja ja se käsitellään arvioituna yhtenä näyttödokumenttina kolmikantaisessa arviointikokouksessa.

Opiskelija esittelee tutkintotilaisuudessa kirjallisesti laatimansa liiketoimintasuunnitelman, jossa vastaa seuraaviin kysymyksiin / asiakohtiin:

• Toiminta-ajatus
• Laadi SWOT tai PESTE-analyysi
• Kerro omasta osaamisestasi, mikä tukee yrittäjäksi ryhtymistä
• Tuotteet ja palvelut
• Asiakkaat
• Markkinat ja kilpailijat

Kerro, miten yrityksen seuraavat toiminnot on järjestetty:

• Selvitä yritystoimintaan liittyviä riskejä
• Yritysmuodon valinta (täytetty perustamisasiakirja liitteeksi)
• Rahoituslaskelma yritystä perustettaessa (laaditaan erilliselle liitteelle)
• Tulosbudjetti (laaditaan erilliselle liitteelle)

Tutkinnon osa suoritetaan tutkintotoimikunnan ohjeistaman kirjallisen tutkintosuorituksen ja työpaikalla tutkintotilaisuudessa tapahtuvien keskustelujen perusteella. Kirjallisen tutkintosuorituksen on oltava esillä (arvioituna) tutkintotilaisuudessa.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto