varaston tietojarjestelmat

Varaston tietojärjestelmät:

Varaston tietojärjestelmät tutkinnon osassa opiskelija oppii käyttämään varastossa käytettävää tietojärjestelmää perustehtävien hoidossa. Tietopuoliseen koulutuseen voi sisältyä jonkin varaston tietojärjestelmän oppiminen, mutta tutkintotilaisuudessa tutkinnonsuorittaja osoittaa osaamisensa työpaikalla käytettävän järjestelmän avulla.

Tutkinnon osan sisältö:

1.Varastokirjanpito-ohjelman käyttö vastaanoton-, säilyttämisen-, keräilyn-, lähettämisen-, inventoinnin ym. varaston työtehtävissä.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto