tyokoneiden kaytto

Työkoneiden käyttö ja huolto:

Työkoneiden käyttö ja huolto tutkinnon osa käsittelee ulkona ajettavan työkoneen ajoonlähtötarkastusta, huoltoa ja sillä turvallista työskentelyä. Tämä tutkinnon osa vaatii tutkinnonsuorittajalta vähintään T-luokan ajokortin ja työpaikalla soveltuvan työkoneen (trukki ei käy).

Tutkinnon osan sisältö:

1.Ajoonlähtötarkastus

• Päivittäisen ajoonlähtötarkastukset ja huoltotoimenpiteet

2.Työkoneen käyttö

• Käyttää työkoneessa työtehtävään soveltuvia varusteita
• Huomioi työskennellessään turvallisuuteen liittyvät asiat
• Tunnistaa käsimerkkien käytöntarkoituksen
• Huolehtii ympäristöasioista työkonetta huollettaessa
• Tuntee kuormattavan kohteen kantavuuden rajat

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto