Trukki

Kuvasta painamalla pääsee tutustumaan panoraamaympäristöön trukkien akkuvaraamoon

Trukinkuljettajan tehtävät:

Trukinkuljettajan tehtävät tutkinnon osa käsittelee varastossa käytettäviä erilaisia trukkeja. Opiskelija oppii tekemään ajoonlähtötarkastuksen, perus huoltotoimenpiteet ja ajamaan trukkia turvallisella tavalla. Koulutuksessa käydään myös läpi erilaiset trukkityypit, lainsäädäntöä ja trukinkuljettajan vastuita ja oikeuksia.

Tutkinnon osassa suoritetetaan myös tarvittaessa EA1-kortti ja työturvallisuuskortti, joiden tulee olla voimassa tutkintotilaisuudessa.
 

Tutkinnon osan sisältö:

1.Trukin käyttö- ja hoitotoimenpiteet

• Ajoonlähtötarkastus: päivittäin tarkastettavat kohteet
• Latauksen ja vesityksen toimenpiteet, suojavälineiden käyttö
• Polttoaineen riittävyyden varmistus: tankkaus, kaasupullon vaihto

2.Yleiset käsitteet ja trukin kuormitusrajojen tietäminen/selvittäminen

• Trukkityyppien tunnistaminen
• Vapaa- ja enimmäisnostokorkeus
• Peruskuljetusasento ja ajo luiskassa
• Painopiste-etäisyyden merkitys eri nostokorkeuksilla
• Painopiste-etäisyyden määrittäminen kuormalavojen käsittelyssä

3.Trukkiturvallisuus

• Työpaikkakohtaisten trukkiturvallisuusohjeiden tunteminen
• Liikennöinti ulkoalueilla: trukin varusteet
• Käyttöoikeusmääräysten tunteminen
• Henkilönostot ja -kuljetukset trukilla

4.Oma trukinajotaito

• Trukinajotaidon osoittaminen (yleensä muiden tehtävien yhteydessä)

5.Suorittaa EA 1 koulutuksen

6.Suorittaa työturvallisuuskortin

https://youtu.be/zZovvMKanpU

https://www.youtube.com/watch?v=02aI0pX3LPM

https://www.youtube.com/watch?v=xaDsy423QAs

https://www.youtube.com/watch?v=i9gtgRXxV7A

https://www.youtube.com/watch?v=VouhDcuEXvY

https://www.youtube.com/watch?v=kGXwf0GArRo

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto