tavaran kuljettaminen

Tavaran kuljettaminen:

Tavaran kuljettaminen tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään autolle ajoonlähtötarkastuksen, perus huoltotoimenpiteet, sijoittamaan ja kuormaamaan rahdin turvallisesti ja käyttämään rahtikirjaa.

Tämä tutkinnon osa vaatii opiskelijalta vähintään B-luokan ajokortin ja mahdollisuuden kuljetussuoritukseen työpaikan ympäristössä.

Tutkinnon osan sisältö:

1.Ajoonlähtötarkastus

• Päivittäisen ajoonlähtötarkastukset ja huoltotoimenpiteet.

2.Tavaran kuljettaminen

• Tuntee ajoneuvon kantavuuden ja osaa sijoitella tavarat tavaratilaan oikeaoppisesti huomioiden myös ajoneuvon ajettavuuden
• Osaa kuorman sitomisen ja varmistamisen periaatteet
• Toimii ohjeiden ja määräysten mukaan työtehtävissä
• Tuntee ja osaa tulkita rahtikirjaa
• Huolehtii siisteydestä ja järjestyksestä ajoneuvossa
• Huomioi työskennellessään turvallisuuteen liittyvät asiat

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto