keraily ja lahetys

Kuvasta painamalla pääsee tutustumaan panoraamaympäristöön varaston lähettämöön

Tavaran keräily ja lähetys:

Tavaran keräily ja lähetys tutkinnon osa käsittelee varastosta lähteviä tavaravirtoja. Tutkinnon osa on jaettu kahteen osaan, tavaran keräämiseen ja lähettämiseen.

Tavaran keräilyssä tutustutaan erilaisiin käräilytapoihin, keräilyn asiakirjoihin ja keräilyn oikeanlaiseen pakkaamiseen.

Tavaran lähettämisessä tutustutaan lähettäjän velvollisuuksiin, rahdituspainon laskemiseen, rahtikirjan tekemiseen, kuorman sijoittamiseen ja varmistamiseen.

Tutkinnon osassa suoritetetaan myös tarvittaessa tulityökortti, jonka tulee olla voimassa tutkintotilaisuudessa.

Tutkinnon osan sisältö:

1.Keräilymääräys asiakirjana tai tietojärjestelmästä

• Keräilytöiden kiireellisyyden tunnistaminen
• Keräilyalustan ja välineistön valinta
• Keräilyreitin tunnistaminen tai suunnittelu

2.Keräilyn suorittaminen ja tavaran löytäminen

• Paikkatunnusjärjestelmän tunteminen, tavaran löytäminen.
• Tavaran sijoittelu keräilyalustalle
• Keräilymerkinnät, merkintä poikkeavasta määrästä

3.Keräilyn kuittaus valmistuneeksi

• Tiedon kirjaaminen tietojärjestelmään/keräilylistan kuittaaminen
• Pakkauspaikalle toimittaminen

4.Keräilyn lähetyksen pakkaaminen

• Tavaran pakkaaminen/kollien muodostaminen
• Pakkausten täyttäminen ja/tai sitominen
• Kolli-, käsittely- ja varoitusmerkinnät

5.Lähetysasiakirjat

• Pakkaus- tai lähetysluettelon tekeminen ja sijoittaminen
• Rahtikirjan laadinta, ja rahditusmerkinnät: bruttopaino, tilavuus, lavametrit
• Kuljetuspalveluvaihtoehtojen tunteminen ja valinta (periaatteet)
• Lastauksen ja kuorman sidonnan valvonta

6.Työturvallisuus, ympäristö, laatu

• Sammuttimet, hätäpoistumistiet, hälytyksen tekeminen
• Työturvallisuusohjeet tai vaarallisten työvaiheiden tunnistaminen
• Varastotyön laatu: miten mitataan/voidaan mitata
• Ympäristö-ohjeet ja materiaalien kierrätys/jätteiden lajittelu

7.Tulityökortin suorittaminen

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto