Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa tutkinnon osassa opiskelija perehtyy työpaikkayrityksen varaston osto- ja myyntitoimintoihin. Tämä tutkinnon osa suoritetaan kirjallisella tehtävällä, joka arvioidaan tutkintotilaisuudessa.

Tutkinnon osan sisältö:

1.Toiminnan kuvaus

• Ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden palveleminen.
• Markkinoinnin peruskäsitteiden tunteminen
• Tuotehakemistojen / -luetteloiden käyttäminen.
• Keskeisimpien tuoteryhmien ja tuotteiden tunteminen
• Yrityksen laatujärjestelmän/-ohjeiden ja lainsäädännön tunteminen ja niiden mukaan toimiminen.
• Arvioida erisuuruisten alennusten vaikutusta yrityksen talouteen
• Yrityksen tuotteiden osto- ja myyntitapahtumaan liittyviä toimintoja

Tutkinnon osa suoritetaan tutkintotoimikunnan ohjeistaman kirjallisen tutkintosuorituksen ja työpaikalla tapahtuvan kolmikantaisen perusasioiden arvioinnin perusteella. Kirjallisen tutkintosuorituksen on oltava esillä (arvioituna) tutkintotilaisuudessa.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto