nappis

 

t k2

 

 

Kaikilla Työtehoseuran asiantuntijoilla on mittava ja monipuolinen käytännön kokemus omalta osaamisalaltaan. Joukossamme on asiantuntijoita teknisiltä, kaupallisilta ja humanistisilta aloilta erilaisilla koulutus- ja kokemustaustalla. Meitä yhdistää intohimoinen suhtautuminen kehittämiseen ja uuden tiedon löytämiseen.

 

 

Tea Elstob

Tea Elstob

Tea Elstob, agrologi, ympäristösuunnittelija amk, työntutkija toimii eri aloilla koulutus-, tutkimus- ja kehittämishankkeissa, osaamisalueina kestävä kehitys, kiertotalous ja työn tuottavuus.


Janne Karttunen

Janne Karttunen

Erikoistutkija, MMT, agronomi Janne Karttunen on perehtynyt tutkimushankkeissaan muun muassa työturvallisuuteen, työssä jaksamiseen, työmenetelmiin ja töiden organisointiin erityisesti laajentavissa maatalousyrityksissä. Hän on suorittanut myös työntutkijan tutkinnon.


Eerikki Kaila

Eerikki Kaila

Eerikki Kailan (MMM) asiantuntemusta ovat maatalouden työmenetelmät, työajan käyttö, töiden organisointi, koneurakointi ja konekustannuslaskenta. Lisäksi TTS-Manager ja TTS-Kone laskentaohjelmien kehitystyö ja käyttäjätuki.


Arto Kettunen

Arto Kettunen

Metsänhoitaja, MML Arto Kettusella on lähes neljännesvuosisadan kokemus tutkimus-, kehittämis- ja opetustehtävistä metsäalalla. Osaamisalueita ovat muun muassa metsäalan yrittäjyys, yksityismetsätalous, puunhankinta ja uusiutuva energia (erityisesti metsäbioenergia).


annekorhonen

Anne Korhonen

Tutkija, MMM Anne Korhosella on pitkä kokemus erilaisista tutkimus- ja kehittämishankkeista sekä testaustoiminnasta. Hänen osaamisalaansa ovat erityisesti kodinkoneiden ja laiteiden suorituskykymittaukset ja käytettävyysarvioinnit, kotitalouksien sähkönkäyttö sekä luontolähtöiset, Green Care-palvelut.


Jukka Korri

Jukka Korri

MMM (metsänhoitaja), FM (soveltava fysiikka) Jukka Korrin keskeisintä osaamista on metsä-/puupolttoaineisiin sekä jätteisiin perustuva energiantuotanto. Tämän lisäksi hän on mielellään mukana myös kiertotalousteemaan liittyvissä projekteissa. Hanketöiden lisäksi hän toimii myös kouluttajana TTS:n metsäkonekoulutuksessa.


Minna Kuusela

Minna Kuusela

Tutkimuspäällikkö, arkkitehti Minna Kuuselalle tärkeimpiä teemoja ovat asumisen ekotehokkuus ja toimivuus, esteettömät ratkaisut ja senioriasuminen, kestävän kehityksen huomioiminen sekä talon sisällä että ulkona mutta myös laajemmassa mittakaavassa sekä rakentamisen laatuasiat. Kuuselalla on ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys, ja hän on kouluttanut muun muassa sisustussuunnittelua.


Satu Lipponen

Satu Lipponen

Koulutusasiantuntija, NTM Satu Lipposella on laaja-alainen asiantuntemus yritysjohtamisen, johtamisen, tuotekehittäjän, kaupanalan esimiehen, yrittäjän ja myynnin tutkinnoista.


Sari Liski-Markkanen

Sari Liski-Markkanen

Tutkija Sari Liski-Markkasella on vuosien kokemus asumiseen liittyvistä tutkimus- ja kehittämishankkeista sekä testaustoiminnasta, kuten kodinkoneiden ja laitteiden suorituskykymittauksista ja käytettävyysarvioinneista. Viime vuosina hän on ollut mukana useissa Green Care-hankkeissa, joissa maaseudun elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä edistetään kehittämällä luontolähtöisiä palveluita ja toimintamuotoja.


markkulatti

Markku Lätti

Tutkimuspäällikkö, MMM, agrologi Markku Lätti on tutkimus- ja kehityshankkeissaan perehtynyt muun muassa maatalouden työturvallisuuteen, työmäärän hallintaan, töiden organisointiin ja prosessien kehittämiseen sekä perehdytykseen ja työnopastukseen. Hän on ollut myös suunnittelemassa ja toteuttamassa useita yritysyhteistyöprojekteja.


Tarja Marjomaa

Tarja Marjomaa

Tutkija Tarja Marjomalla on vankka kokemus asumiseen liittyvistä tutkimus- ja kehityshankkeista, kodinkonetestauksesta sekä ammattikeittiöalan hankkeista. Hän toimii myös alansa asiantuntijakouluttajana ja hallitsee keittiö- ja kodinhoitotilojen suunnittelun.


Heli Mäntylä

Heli Mäntylä

Tutkimusjohtaja, TkT, KM Heli Mäntylällä on opintoja arkkitehtuurin, kotitaloustieteen, maatalouden ja terveydenhoidon alalta. Monitieteinen tausta takaa innovatiivisen lähestymisen yhä monimutkaisempaan tutkimuskenttään, jossa johtamisen tulee olla yksinkertaista. Skaalautuva oppiminen – eli oppiminen, joka on nopeasti levitettävissä läpi organisaation, on keskeinen johtamisen instrumentti. Tutkimuksen painopisteet löytyvät bio- ja kiertotaloudesta, tuottavuudesta ja asumisesta.


Reetta Palva

Reetta Palva

Tutkija, MMM, agr Reetta Palva on tutkinut etenkin kotieläintuotannon työmenetelmiä ja tuotantoympäristöjä. Palva on tutkinut viimevuosina muun muassa kuivitusmenetelmiä sekä vasikoiden, lihanautojen ja munintakanojen hoitotöitä. Tällä hetkellä työnalla on Lean-ajattelun ja johtamisen soveltaminen maatiloille sekä konekustannuslaskenta ja maatalouden koneurakointiin liittyvät kysymykset.


Erkki Pesonen

Erkki Pesonen

Tutkimuspäällikkö Erkki Pesosella on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus kansallisten ja EU-rahoitteisten projektien hakemusten valmistelusta, projektien toteuttamisesta ja raportoinnista projektipäällikkönä. Lisäksi hänellä on laaja kansainvälinen kontaktiverkosta eri maiden ammatti- ja aikuiskoulutusorganisaatioihin, tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin.


velimattituure

Veli-Matti Tuure

Erikoistutkija, MML, Eur.Erg. Veli-Matti Tuurella on laaja-alainen tutkimuskokemus käytännönläheisissä projekteissa eri toimialoilla. Toimenkuvaan kuuluu sekä tutkimustehtäviä että yritysten ja työpaikkojen kehittämistehtäviä. Asiantuntemusaloina ovat ergonomia, työntutkimus ja työympäristötutkimus, jotka yhdistyvät työtehtävissä. Työhön kuuluu myös koulutustehtäviä asiantuntemusaloilta.


TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto