Juha Ojala

Toimitusjohtaja Juha Ojala, Työtehoseura

Työtehoseura on kehittänyt työn tuottavuutta ja työhyvinvointia jo yli 90 vuotta. Työtehoseura ry perustettiin tuolloin työvoimapulan ja huonon kannattavuuden parantamiseksi, ja sen päätehtävänä on ollut ”työtehon edistäminen ja yhdyssiteenä toimiminen tuottajien, tutkijoiden ja teollisuuden välillä”.  Koko tämän ajan nämä keskeiset teemat ovat pysyneet tärkeinä työelämän kehittämisessä. Ja samojen ongelmien kanssa painimme tässä maassa edelleen, vaikka työympäristö on moneen kertaan totaalisesti muuttunut.

Mitä tuo tuottava ja tehokas työ sitten oikein on. Omasta mielestäni se on työtä, jolla on tarkoitus – työtä, joka on sopivan haastavaa – työtä, joka on hyvin organisoitu – ja työtä, jossa viihtyy ja saa aikaan tuloksia.

Tehokkuus ja tuottavuus monesti mielletään ”kovaksi puurtamiseksi”, jota se ei missään tapauksessa ole. Itse asiassa päinvastoin. Mielestäni tehokas ja tuottava työ on sitä, että työtulosta pyritään koko ajan parantamaan ja tekemään asiat aina entistä fiksummin. Pidempi työaika ei useinkaan paranna tehokkuutta tai tuottavuutta, mutta toki useimmiten lisää työn tuloksia. Kilpailukykysopimuksen synnytyksen tuoksinnassa nämä kaksi asiaa useimmiten sekoitettiin toisiinsa. On hyvä muistaa, että nämä molemmat aspektit ovat tärkeitä: työn tuottavuuden kasvu sekä työmäärä. Ne eivät tosiaan sulje toisiaan pois!

Tuottavuuden kasvu on talouden ja hyvinvoinnin moottori, ilman sitä emme luo uutta hyvinvointia tai kasvua. Tämähän on nyt nähty Suomessa vuoden 2008 jälkeen. Työn tuottavuus on heikentynyt, ja mm. sen takia joudumme ajamaan alas tarpeellisiakin julkisia hyvinvointipalveluja. Jollakin tavalla paradoksaalista on, että tuottavuuden aleneminen luo työttömyyttä – ja päinvastoin. Aina silloin tällöin ay-politiikassa kuuluu toisenlaisiakin, enemmänkin populistisia näkemyksiä. Pitkällä aikavälillä elintason ja sitä kautta hyvinvoinnin kasvu määräytyy työn tuottavuuden kasvun perusteella. Tuottavuutta kasvattamalla voimme myös kuroa umpeen syntynyttä julkisen talouden vajetta.

Työtehoseura on laajasti tutkinut mm. toimihenkilöiden työtä ja erityinen havainto on se, että toimihenkilöiden työn tuottavuus kärsii toistuvista keskeytyksistä ja häiriöistä. Näihin menee 20–30 prosenttia toimihenkilöiden kokonaistyöajasta. Melkoinen tuottavuusloikka voitaisiin saavuttaa sillä, että kiinnitämme huomiota siihen miten teemme töitä yhdessä. Olisiko hyvä välttää keskeyttämästä työkaveria turhaan? Ja kuinka organisoimme työn niin, että turhia keskeytyksiä tietoisesti vältetään ja samalla pyritään poistamaan häiriötekijöitä. Keskitytään tuottavaan työhön oli se sitten luovaa tai konkreettista jopa fyysistä työtä.

Samassa tutkimuksessa selvitettiin kuinka luodaan hyvät olosuhteet tuottavalle työlle. Esille nousi selkeimmin työn monipuolisuus ja että voi hyödyntää erilaisia taitoja ja osaamistaan. Tärkeänä nähdään myös mahdollisuus sosiaalisiin kontakteihin ja se että työ muodostaa mielekkään kokonaisuuden. Myös työn itsenäinen suoritus ja monipuolisuus luovat motivaatiota ja lisäävät tuottavuutta.

Tässä yksinkertaiset reseptit tuottavaan ja ”hyvään työhön”.

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto