opot e

Opon blogi

Perinteiset opintojen ohjauksen ja neuvonnan menetelmät perustuvat kasvokkain tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Monimuoto-opiskelijoille sekä hakeutumisvaiheen asiakkaille tulisi pystyä tarjoamaan yhtäläiset mahdolliset ohjaukseen ja neuvontaan välimatkasta tai elämäntilanteesta riippumatta. Digitalisaation myötä myös opinto-ohjauksen välineet, kanavat ja toimintamallit moninaistuvat. Tiedottamis- ja viestimiskanavia voi valjastaa ohjaustyökaluiksi, kun huomioi digiohjaamisen ominaispiirteitä.

Tässä vaiheessa TTS Työtehoseurassa ohjauksessa on useita verkko-ohjausvälineitä niin reaaliaikaisessa kuin ei-reaaliaikaisessa ohjauksessa. Kehittämistyö ei ole kuitenkaan päättynyt vaan on löydettävä toimintamalleja, jotka toimisivat johtoryhmän asettamissa linjauksissa ja toisaalta on mietittävä, miten ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat saavutettavissa opiskelijan polun eri vaiheissa. Opintojen ohjaus alkaa jo hakeutumisvaiheessa, kun tulevat opiskelijat etsivät tietoa opintomahdollisuuksistaan, ja jatkuu läpi opintojen työssäoppimispaikkoja myöten. Tähän ohjaustyöhön on kaiken kaikkiaan järkevää ottaa verkkotyökalut mukaan.

Uuden edessä helposti unohdetaan kasvokkain tapahtuva ohjausdialogi, kun siirrytään verkkokeskeiseen ajatteluun. Tarkoitus siis on ottaa käyttöön uusia välineitä vanhojen rinnalle. On myös oltava rohkeutta ja päättäväisyyttä viheltää peli poikki jonkin järjestelmän kanssa, jos se ei toimi verkko-ohjauksessa syystä että ohjattavat eivät siellä ole. Uusien välineiden haltuunotto vaatii ajatusten kypsyttelyä, yhdessä tekemistä, rohkeutta astua epämukavuusalueelle ja armollisuutta itselle epäonnistumisissa. Pienet askelmerkit, asioiden palastelu ja kollegoiden reflektoiva kehittämisote auttavat digiloikassa.

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto