valintakokeet TTS

Opon blogi

Peruskoulujen 9. luokkalaiset sekä muut ilman toisen asteen tutkintoa olevat hakeutuivat helmi-maaliskuun vaihteessa yhteishaussa ns. nuorisoasteen koulutuksiin Opintopolku.fi -järjestelmässä. Yhteishaku on iskostunut kaikkien mieliin jo useina vuosikymmeninä, joten aikuinen ei välttämättä tule miettineeksi muita hakeutumisväyliä. Nykyisin yhteishaun kautta ei kuitenkaan voi hakeutua, jos on jo jokin tutkinto. Aikuiskoulutukseen hakeudutaan suoraan oppilaitoksien kotisivujen kautta. Aikuiskoulutus soveltuu kaikille, joilla on jo alan työkokemusta ja/tai toisen asteen tutkinto. Oppisopimuskoulutus lähtee liikkeelle siitä, että hakija löytää alan työpaikan, jonka kanssa voidaan laatia oppisopimus. Oppisopimusta on tarjolla myös peruskoulusta pääseville.

Kun täyttää hakemusta koulutukseen, alkaa oppilaitoskielellä ”hakeutumisvaihe”. Hakeutumisvaiheessa selvitetään hakijan taustat, soveltuuko hän kyseiseen koulutukseen. Mihin sitten hakeutumisvaiheessa voi kompastua, jos ei tule valituksi? Syitä voi olla useita. Esimerkiksi: jos hakija ei toimita koulutusesitteessä mahdollisesti pyydettyjä liitteitä, jos hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia opiskelupaikkoja, jos hakijan suomenkielen taito ei ole riittävä koulutuksessa selviytymiseksi, jos hakija ei sovellu alalle terveydentilansa vuoksi, jos hakijalla ei ole motivaatiota suoriutua koulutuksesta loppuun asti.

Erilaiset valintatilaisuudet (haastattelut, käytännön testit, ajotestit) ovat osa hakeutumisvaihetta. Peruskouluissa annetaan nuorille ohjeita, miten valintatilaisuudessa kannattaa toimia. Kaikkein tärkeintä on se, että saapuu paikalle ajoissa. Ja kyllähän hyvät käytöstavat aina huomataan positiivisesti. Hyvien käytöstapojen ei kuitenkaan pidä olla vain valintatilaisuuden roolina vaan jokapäiväisenä toimena, osana omaa itseä. Suosittelen tulemaan valintatilaisuuteen juurikin omana itsenä. Tilanne jännittää, mutta kannattaa asia miettiä sitenkin päin, että samalla sinäkin saat tietoa ja tunnelmaa, millaista henkilökuntaa hakemasi oppilaitos pitää sisällään.

TTS:lla oli 16.-18.5.2016 yhteishakuun liittyvien koulutusten valintatilaisuuksia Rajamäen sekä Vantaan toimipisteissä. Yhteishaussa TTS:lla on maarakennus-, metsä- ja logistiikka-alan koulutukset. Ohessa on kuva, kun nuoret olivat käytännön harjoituksissa työn touhussa (yksi kuva on ollut myös Instagramissa). Kiitos osallistuneille käynnistä! Vielä saadaan tätä yhteishaun hakeutumisvaihetta jännittää ja odottaa tuloksia. Ne julkaistaan 16.6.2016. Tuona päivänä www.tts.fi –sivuilla ovat niiden henkilöiden nimet, jotka ovat antaneet Opintopolku.fi –järjestelmässä luvan nimensä julkaisuun. Lisäksi kotiin lähtee kirjepostia. Opiskelupaikka tulee  ottaa vastaan kirjeessä olevan ohjeen mukaisesti.

ps. Seuraathan TTS:aa myös sosiaalisessa mediassa: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto