Blogit

 

opot e

Opon blogi

Perinteiset opintojen ohjauksen ja neuvonnan menetelmät perustuvat kasvokkain tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Monimuoto-opiskelijoille sekä hakeutumisvaiheen asiakkaille tulisi pystyä tarjoamaan yhtäläiset mahdolliset ohjaukseen ja neuvontaan välimatkasta tai elämäntilanteesta riippumatta. Digitalisaation myötä myös opinto-ohjauksen välineet, kanavat ja toimintamallit moninaistuvat. Tiedottamis- ja viestimiskanavia voi valjastaa ohjaustyökaluiksi, kun huomioi digiohjaamisen ominaispiirteitä.

Tässä vaiheessa TTS Työtehoseurassa ohjauksessa on useita verkko-ohjausvälineitä niin reaaliaikaisessa kuin ei-reaaliaikaisessa ohjauksessa. Kehittämistyö ei ole kuitenkaan päättynyt vaan on löydettävä toimintamalleja, jotka toimisivat johtoryhmän asettamissa linjauksissa ja toisaalta on mietittävä, miten ohjaus- ja neuvontapalvelut ovat saavutettavissa opiskelijan polun eri vaiheissa. Opintojen ohjaus alkaa jo hakeutumisvaiheessa, kun tulevat opiskelijat etsivät tietoa opintomahdollisuuksistaan, ja jatkuu läpi opintojen työssäoppimispaikkoja myöten. Tähän ohjaustyöhön on kaiken kaikkiaan järkevää ottaa verkkotyökalut mukaan.

Uuden edessä helposti unohdetaan kasvokkain tapahtuva ohjausdialogi, kun siirrytään verkkokeskeiseen ajatteluun. Tarkoitus siis on ottaa käyttöön uusia välineitä vanhojen rinnalle. On myös oltava rohkeutta ja päättäväisyyttä viheltää peli poikki jonkin järjestelmän kanssa, jos se ei toimi verkko-ohjauksessa syystä että ohjattavat eivät siellä ole. Uusien välineiden haltuunotto vaatii ajatusten kypsyttelyä, yhdessä tekemistä, rohkeutta astua epämukavuusalueelle ja armollisuutta itselle epäonnistumisissa. Pienet askelmerkit, asioiden palastelu ja kollegoiden reflektoiva kehittämisote auttavat digiloikassa.

Juha Ojala

Toimitusjohtaja Juha Ojala, Työtehoseura

Työtehoseura on kehittänyt työn tuottavuutta ja työhyvinvointia jo yli 90 vuotta. Työtehoseura ry perustettiin tuolloin työvoimapulan ja huonon kannattavuuden parantamiseksi, ja sen päätehtävänä on ollut ”työtehon edistäminen ja yhdyssiteenä toimiminen tuottajien, tutkijoiden ja teollisuuden välillä”.  Koko tämän ajan nämä keskeiset teemat ovat pysyneet tärkeinä työelämän kehittämisessä. Ja samojen ongelmien kanssa painimme tässä maassa edelleen, vaikka työympäristö on moneen kertaan totaalisesti muuttunut.

Heli Mäntylä

Edelläkävijä-blogi

Tutkimusjohtaja Heli Mäntylän (TkT) blogi tutkimuksesta, kehittämisestä, innovaatioista ja tuottavuudesta TTS:ssä.

Seinäjoen asuntomessuilla esiteltiin passiivirakenteinen, muoviton hengittävä puutalo. Talo Nuukan ulkomuoto on konstailematon ja selkeä, ikään kuin moderni versio rintamamiestalosta. Rakentamisessa ja suunnittelussa on pyritty hyödyntämään mahdollisuudet kierrätettyjen materiaalien käyttöön. Nykyaikaisen kodin voi tehdä myös luontoa ja lompakkoa ajatellen. Talon runko on uusiutuvaa puuta ja eristeet kierrätettyä sanomalehtipaperia. Myös pintamateriaaleissa on käytetty paljon puuta sekä muun muassa savilaastia. Tontin alkuperäistä metsäpohjaa on saatu säilytettyä hyvin.

valintakokeet TTS

Opon blogi

Peruskoulujen 9. luokkalaiset sekä muut ilman toisen asteen tutkintoa olevat hakeutuivat helmi-maaliskuun vaihteessa yhteishaussa ns. nuorisoasteen koulutuksiin Opintopolku.fi -järjestelmässä. Yhteishaku on iskostunut kaikkien mieliin jo useina vuosikymmeninä, joten aikuinen ei välttämättä tule miettineeksi muita hakeutumisväyliä. Nykyisin yhteishaun kautta ei kuitenkaan voi hakeutua, jos on jo jokin tutkinto. Aikuiskoulutukseen hakeudutaan suoraan oppilaitoksien kotisivujen kautta. Aikuiskoulutus soveltuu kaikille, joilla on jo alan työkokemusta ja/tai toisen asteen tutkinto. Oppisopimuskoulutus lähtee liikkeelle siitä, että hakija löytää alan työpaikan, jonka kanssa voidaan laatia oppisopimus. Oppisopimusta on tarjolla myös peruskoulusta pääseville.

Leena Saarela

Opon blogi

 

Paljastin heti otsikossa opinto-ohjaajan ammattitaidon salaisuuden. Kaikkea ei voi osata, eikä kannatakaan yrittää hallita. Sitä varten kilautetaan kaverille ja kysytään neuvoa.

Koska opinto-ohjaajan työssä on pysyttävä ajan hermolla, tätä on tukemassa erilaiset hankkeet, joissa kukin TTS:n opinto-ohjaaja on mukana. Esimerkkeinä OPH:n rahoittamat hankkeet: Ohjauksen Apajilla –hankkeessa kehitetään hakeutumisvaihetta ja hakeutumisvaiheen henkilökohtaistamista; Optima-hankkeessa kehitetään erityisopetusta ja tuetaan jokaisen opiskelijan valmistumista.  

Leena Saarela

Opon blogi

Ammatillisella puolella ei enää mietitä tulevaisuuden ammattia, koska alavalinta on jo tehty. Kuitenkin elämässä sattuu ja tapahtuu, ajatukset muuttuvat, joten opinto-ohjaaja auttaa ja tukee polkujen löytymisessä.

Suomen Opinto-ohjaajat ry on määritellyt opinto-ohjauksen eettiset periaatteet seuraavasti: “Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea ohjattavaa koulutukseen, opiskeluun, uravalintaan ja tulevaisuuteen liittyvien kysymysten käsittelyssä. Opinto-ohjauksen tarkoituksena on auttaa ohjattavaa ymmärtämään omaa tilannettaan ja kohtaamaan elämänsä haasteita.”

Heli Mäntylä

Edelläkävijä-blogi

Tutkimusjohtaja Heli Mäntylän (TkT) blogi tutkimuksesta, kehittämisestä, innovaatioista ja tuottavuudesta TTS:ssä.

Meistä jokainen voi hillitä ilmastonmuutosta omilla valinnoillaan, myös töissä. Toimistoissa keskeiset säästökohteet löytyvät paperin käytöstä sekä valaistuksen energiankulutuksesta.

TTS:ssä on asetettu vuodelle 2016 tavoitteeksi kopiointi- ja tulostusmäärien puolittaminen. Tutkimus ja kehittäminen -yksikön uudessa monitilatoimistossa säilytystilojen vähyys ja kaukana sijaitseva kopiokone hillinnevät luontaisesti tulostusmääriä. Lopullisena tavoitteena on paperiton toimisto.

Heli_Mantyla

Edelläkävijä-blogi

Tutkimusjohtaja Heli Mäntylän (TkT) blogi tutkimuksesta, kehittämisestä, innovaatioista ja tuottavuudesta TTS:ssä.
 

TTS Työtehoseuran tutkimus- ja kehittämistoiminnat yhdistyivät vuoden vaihteessa yhdeksi liiketoimintayksiköksi. Tutkimus ja kehittäminen -yksikölle remontoitiin tilat Puutarhataloon. Tiloista rakentui aivan uudenlainen monitilatoimisto.


Monitilatoimisto on nykyajan avokonttori. Edeltäjästään poiketen monitilatoimisto sisältää erilaisia paikkoja eri työtehtäviä varten. On rauhallisia työtiloja yksilötyöhön, vetäytymistiloja puheluille, projektihuoneita intensiiviseen yhteistyöhön ja kohtaamispaikkoja keskusteluille ja tauoille.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto