Viittomakieli

 
”Tämä ala vaikutti mielenkiintoiselta ja myös ystäväni suositteli varastoalan töitä. Onhan tämä mukavaa – saa ajella trukilla – aika miehinen ala”, toteaa Kimi Tapaninen hymyillen. Hymyyn on hyvä syy, ensimmäinen opintojakso alkaa olla loppusuoralla ja opinnot etenevät huipputuloksi.

Kimi aloitti opinnot TTS:llä elokuun 14. Hänen tavoitteena on suorittaa TTS:llä logistiikan perustutkinto ja valmistua ensi toukokuussa varastonhoitajaksi. Tummia pilviä ei taida haaveen edessä olla. ”Opinnot ovat alkaneet loistavasti”, kehuu vastuukouluttaja Sami Niskala hehkuttaen samalla Kimin viimeisintä tulosta trukkiturvallisuuden testissä, joka ylitti kirkkaasti keskiarvon. – Tämä huolimatta siitä, että Kimi on kuuro.

”Kuurouden ei tarvitse olla este opiskelulle tai työskentelylle. Toki se haastaa etsimään ratkaisuja viestintätapoihin ja esimerkiksi työturvallisuuden varmistamiseen, mutta este se ei ole”, painottaa varastologistiikan kouluttaja Antero Stoor. ”Apua ja erilaisia ratkaisuvaihtoehtojakin on paljon saatavilla, eikä niitä tarvitse etsiä yksin. Se on ollut tiimityötä ja apunamme on ollut sekä Kimi että työvalmentaja Tiina Maja Kuurojen palvelusäätiöstä. On tärkeää, että yhteispeli sujuu, jotta opiskelijan kannalta parhaat mahdolliset ratkaisut löytyvät”, Antero selventää.

Kuurous ei vaaranna työturvallisuutta
On toki aloja, joissa kuulo on tärkeää ja kuurous estää alalle opiskelun. Hyvä kuulo on edellytys muun muassa tietyissä kuljetustehtävissä merenkulku- ja ilmailualalla sekä rautateillä ja ammattimaisessa liikenteessä.

Kuuron ei ole välttämättä helppo löytää opiskelupaikkaa, työssäoppimispaikkaa tai työpaikkaa. Ennakkoluuloa on paljon ja varsinkin ajatukset työturvallisuuden toteutumisesta nousevat isoiksi kysymyksiksi. Niitä kysymyksiä ei kannattaisi kuitenkaan sivuuttaa heti mahdottomina haasteina. Kuuroille on olemassa muun muassa erilaisia täriseviä laitteita, joilla voidaan viestittää, vaikka työn keskeyttämisestä. Näihin laitteisiin voidaan ohjelmoida erilaisia hälytyksiä eri tilanteita varten. Myös Kimillä on käytössään tällainen. Kouluttajan ja opiskelijan mielestä laite on toiminut erittäin hyvin.

Itse on oltava rohkea
Viestintä on merkittävässä roolissa oppimisessa, kuten myös työssä ohjaamisessa. Sen onnistuminen luonnollisesti mietityttää eri osapuolia. TTS:llä on paljon eri äidinkieltä puhuvia opiskelijoita. ”Tämähän on vain yksi kieli muiden joukossa”, toteaa Sami Niskala. ”Kimi pärjää ryhmässä kuulevien kanssa oikein hyvin. Hän on tiiviisti osa ryhmää. Kimi auttaa opiskelutovereitaan ihan siinä missä muut häntä. Vaikka Kimin äidinkieli on viittomakieli, toki hän suomea osaa. Sanojen puuttuessa viestinnästä huomataan konkreettisesti, miten esimerkiksi eleet ovat todella iso osa kokonaisvaltaista kommunikointia. Hyvin minä pärjään. Täytyy itse vaan olla rohkea, ja aina voi vaikka kirjoittaa kaverille lyhyesti, jos tuntuu, että ei heti päästä yhteisymmärrykseen. Eikä viittomatkaan vaikeita ole”, toteaa Kimi.

Erittäin suuren kiitoksen kouluttajat antavat loistavalle tulkkiverkostolle, joka Kimillä on käytettävissään koko koulutuksen sekä työssäoppimisen ajan, sekä myöhemmin tarvittaessa myös työssä. Elina Ahonen Viparosta toimii yhtenä Kimin neljästä tulkista. ”Onhan tässä päässyt ihan uusiin termeihin perehtymään, mutta antoisaahan tämä on, kun yhteistyö sujuu hyvin”, Elina toteaa. Kimi lisää, että juuri tulkkauksen ansiosta hänen trukkiturvallisuuskokeensa meni niin loistavasti. ”Tulevalla viikolla on työturvallisuuskortin
koulutustilaisuus ja testi, jotka myös tulkataan Anterolle. Samalla kuvaamme tulkkauksen tulevia kuuroja opiskelijoitamme varten”, kertoo Antero.

Yhteistyötä jatkossakin
Työvalmentaja Tiina Maja Kuurojen palvelusäätiöstä kiittelee kouluttajien avoimuutta uusien tilanteiden parissa. ”Jospa kaikki ajattelisivat ja hakisivat ratkaisuja haasteisiin yhtä avoimesti. Epäilemättä vielä joudutaan avaamaan useita ovia, että saadaan asenteita murrettua, mutta halu yhteistyön kehittämiseen jatkossa on sekä TTS:n Antero Stooren että Tiina Majan tavoite. TTS:n eri aloilla on paljon mahdollisuuksia kuurojen työllistymiseen, kun huomataan, että viittomakieli on vain yksi kieli muiden joukossa.


TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto