Kaukokiidon toimitusjohtaja Jari Immonen

Kaukokiidon visiona on olla johtava tavaran ja tiedon kuljettaja. ”Tavaraa olemme kuljettaneet koko olemassaolomme ajan, mutta tiedon kuljettaminen on meille uutta”, toteaa Kaukokiidon toimitusjohtaja Jari Immonen. Tiedon hyödyntäminen ja sen johtaminen kuljetusketjussa tulee korostumaan entisestään tulevaisuudessa. Tämä haastaa Kaukokiidon ja koko sen henkilöstön kehittämään osaamistaan aivan uudella tavalla.  

Vuonna 2015 Kaukokiidossa päivitettiin strategia, jonka yhteydessä tarkennettiin myös visio ja arvot. ”Tässä yhteydessä totesimme, että vanha toiminta ei tukenut täysin uutta strategiaa. Tällöin muutimme toimintaamme prosessimaiseksi ja tehostimme muun muassa asiakaspalvelun roolia”, toteaa Jari Immonen ja jatkaa että nykyään asiakasodotukset muuttuvat nopeasti ja niihin on pystyttävä vastaamaan. Palveluketju on saatava pysymään tasalaatuisena vaikka aikataulut kiristyvät koko ajan.

Uuden strategian jalkauttaminen ja tasalaatuisen osaamisen varmistaminen ketjutasolla vaati laadukkaan koulutusyhteistyökumppanin, joka ymmärtäisi organisaation tarpeet ja osaisi rakentaa koulutuksen Kaukokiidon tarpeisiin sopivaksi. Kaukokiidon HR- ohjausryhmä päätti lanseerata Kaukokiito Akatemian, jonka puitteissa ketjutasoinen koulutusyhteistyö TTS:n kanssa alkoi tänä syksynä. Toisena kouluttaja hankkeessa on Tamperelainen Tredu, joka vastaa pääosin henkilöstön suorittamista tutkinnoista.

Koulutusyhteistyöllä päivitetään noin 60 johdon, myynnin ja työnjohdon työntekijän osaaminen nykyisiin, uusiin tai muuttuneisiin tehtäviin. Suurin osa heistä suorittaa Auto- ja kuljetusalan työnjohtajan ammattitutkinnon (kuljetusalan työnjohtajan osaamisala) tai Johtamisen erikoisammattitutkinnon. Lisäksi muutama henkilö suorittaa Myynnin ammattitutkinnon sekä Lähiesimiestyön ammattitutkinnon. Tutkintokoulutuksiin oli avoin haku Kaukokiidon sisällä ja hakijoita oli paljon. Kaukokiito Akatemialle halutaankin nähdä vahva jatkumo, jotta kaikki innokkaat pääsisivät mukaan kehittämään omaa ja ketjun osaamista.

 Lue koko juttu Teho-lehdestä >>

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto