Puutavara-auto

Käynnissä olevat metsäalan investoinnit tulevat lähitulevaisuudessa lisäämään merkittävästi uusien puutavara-autonkuljettajien tarvetta. On arvioitu, että seuraavan kolmen vuoden aikana alalle tarvitaan 2 500 uutta osaajaa. Tarve johtuu pääasiassa Äänekosken, Kuopion ja Kemijärven uusista hankkeista, mutta myös alan kuljettajien eläköitymisestä.

Uudella kalustolla uusia osaajia
TTS Työtehoseura uusii syksyllä 2016 kuorma-autokalustoaan ja samalla koulutuskäyttöön saadaan uusi puutavarayhdistelmäauto. ”Uusi auto on varusteltu täysin samanlaiseksi kuin puutavarakuljetuksia suorittavissa kuljetusyrityksissä. Koulutusten pääpaino on puutavaran käsittelyssä kuormanosturilla ja ajaminen lastatulla yhdistelmällä haastavissa olosuhteissa”, kertoo koulutuspäällikkö Reijo Sippola. Tietopuolista koulutusta on melko vähän pääpainon ollessa käytännön tekemisessä ja harjoitteissa. Kouluttajana toimiva Jari Hännikäinen kertoo, että teoriankin oppii parhaiten käytännössä tekemällä. ”Kun pääsee itse kokeilemaan, asiat jäävät parhaiten mieleen”, jatkaa Jari Hännikäinen. Koulutuksessa hyödynnetään myös puutavarasimulaattoria, jolla voidaan harjoitella tehokkaasti nosturin käyttöä ja kuorman sijoittamista ajoneuvoon.

Luonto huomioiden
Puutavara-auton kuljettaja joutuu toimimaan haastavissa ympäristöissä, kapeilla, kuoppaisilla teillä ja usein myös pimeissä olosuhteissa. Luonto on huomioitava työtä tehdessä. Kuormattavat puut ovat yleensä metsän siimeksessä ja puupinon ympärillä on usein kasvavia puita. Niitä ei saa teloa puita kuormatessa. Luontoa ei myöskään saa saastuttaa ja esim. mahdolliset konerikoista aiheutuvat öljyvuodot pitää osata jälkihoitaa luonnossa oikein. Näihin asioihin kiinnitetään myös koulutuksessa huomiota.

Sinustako puutavara-auton kuljettaja?
Puutavara-auton kuljettajan työ on haastavaa ja itsenäistä työtä. Hyvällä kuljettajalla on paineensieto- ja harkintakykyä, jotta pystyy toimimaan raskaalla ajoneuvoyhdistelmällä haastavissa maasto-olosuhteissa. Kouluttaja Jari Hännikäinen sanoo, että jos pärjää puutavara-auton kuljettajana, pärjää mainiosti myös muissa vaativissa kuljetusalan tehtävissä. ”Tärkeintä oppimisessa on hyvä motivaatio. Ilman sitä mistä tahansa opiskelusta tulee pakkopullaa”, kertoo kouluttaja Jari Hännikäinen.

Puutavara-auton kuljettajilla on valoisat tulevaisuuden näkymät. Kaikkien ennusteiden mukaan töitä tuntuisi riittävän.

Lue koko juttu Teho-lehdestä: http://www.tts.fi/ed/teho16-4/#/article/24/page/1-1

Tutustu koulutukseen www.tts.fi/tavaraliikenne

 

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto