Kivikoulutus


TTS yhdessä CityWork Oy:n, VRJ Länsi-Suomen ja Viher- ja ympäristörakentajat ry:n kanssa käynnisti maahanmuuttajille tarkoitetun matalan kynnyksen koulutuksen valmistamaan työntekijöitä kivitöiden haasteisiin ja ammatin hankkimiseen. Syvässä kumppanuudessa rakennettu lyhyt koulutus tuottaa hedelmää myös koulutuksen päättymisen jälkeen.

Marraskuussa 2016 TTS oli esittelemässä Puutarha-alan toimintaa Viher- ja ympäristörakentajien (VYRA) syyspäivillä Vantaalla. Samassa tilaisuudessa oli paikalla VYRAn yhteistyökumppani CityWork, joka välittää vuokratyövoimaa työnantajille, tässä tapauksessa viheralalle. CityWorkin kautta saimme kuulla, että heillä on paljon tarpeita erityisesti työntekijöistä, jotka osaisivat kivitöiden tekemisen. Ajatuksesta kiinnostui myös VRJ Länsi-Suomi Oy. Lähdimme neuvottelemaan tavasta kivimiehien löytämiseksi ja kouluttamiseksi.

Maahanmuuttajien koulutusohjelma sai rahoituksen vuoden 2017 alussa. Ymmärsimme tämän olevan mahdollisuus kouluttaa kivimiehiä työantajien todennettuun tarpeeseen. Sydäntalvella loimme koulutusohjelman, jossa olisi mahdollista opiskella vähäiselläkin suomen kielen taidolla ja lisäsimme koulutukseen myös suomen kielen koulutusta. Alusta saakka ajatuksena oli se, että voisimme kouluttaa työntekijöitä ammattiin ja samalla vahvistaa suomen kielen osaamista ammatillisten opintojen yhteydessä ja näin sopeuttaa koulutuksessa olevia henkilöitä suomalaiseen yhteiskuntaan.

Opiskelijoiden etsimiseen meni ennakoitua aiemmin aikaa, mutta pääsimme aloittamaan koulutuksen pääsiäisen jälkeen. Ryhmässä aloitti kymmenen opiskelijaa ja ryhmällä oli hyvin värikäs kieli- ja kulttuuritausta. Vastuukouluttaja Antti Koskinen teki ryhmän kanssa upeaa työtä kieli- ja kulttuurivaikeuksista huolimatta. Puutarhatalon viherhallin täytti tekemisen meininki ja iloinen puheensorina, josta erotti suomea, englantia ja italiaa. Koulutusohjelma oli tiivis, sisältäen betoni- ja luonnonkivirakentamisen tasokiveyksineen, portaineen ja muureineen. Lyhyen koulutuksen jälkeen opiskelija siirtyivät työssäoppimaan alan yrityksiin. Työssäoppimisjaksolle lähdettiin toukokuun lopussa ja jaksot päättyivät elokuun alkupuolella. Ilman vaikeuksia ei työssäoppimisjaksoistakaan selvitty ja vastuukouluttajana Antti Koskinen vierailikin työmailla useampaan kertaan ja vietti suuren ajan puhelimessa erilaisia oppimisen ja työnteon haasteita ratkoen. Kymmenestä mukaan valitusta henkilöstä yksi joutui jättämään koulutuksen kesken, mutta muut yhdeksän suorittivat sen kunnialla loppuun saakka. Näillä henkilöillä on suoritettuna yksi osa puutarhatalouden perustutkinnosta ja kaksi henkilöistä työllistyi koulutuksen jälkeen.

Jatkoa koulutukselle
Syyskuussa, kokemuksesta rohkaistuneena ja oppineena, aloitimme toisen maahanmuuttajille suunnatun koulutuksen viheralalla. Koulutuksen sisältö koostuu viheralueiden rakentamisesta ja ylläpitotöistä, viheralan puutöistä, koneiden ja laitteiden käytöstä ja huollosta sekä maarakentamisen perusteista. Sisällöt on haettu puutarhatalouden perustutkinnon ammattitaitovaatimuksista ja niitä käydään läpi hyvin käytännönläheisesti, edelleen opiskellen samalla suomen kieltä kerran viikossa. Koulutus rakentuu niin, että ensimmäisenä opiskellaan asioita, joissa kielellinen osaaminen on vähemmällä merkityksellä tutkinnon osien sisällöissä. Kielellisesti haastavammat osiot, erityisesti kasvillisuuteen liittyvät asiat opiskellaan viimeisenä, kun sanasto alalta alkaa muuten olla hallussa. Tähän koulutukseen tuli mukaan seitsemän alkuperäisestä kivimiesryhmästä ja ryhmää täydennetiin parilla uudella hakijalla. Ryhmähenki on edelleen vahva ja ensi vuoden kesällä opiskelija pääsevät jälleen työssäoppimaan ja näyttämään taitojaan työelämässä.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto