#Viherakatemia

 Toimintaympäristömme kehittyy nopeasti ja haastaa meidät päivittämään myös osaamistamme monipuolisesti.  TTS Viherakatemiasta löydät kattavan kurssitarjottimen viheralalle suunnattuja täydennyskoulutuksia. Tavoitteemme on kehittää asiakkaidemme kilpailukykyä osaamisen kehittämisen kautta.

Muutostarpeet tulevat asiakkailta, markkinoilta ja lainsäädännöstä, yleisesti ottaen yrityksen mikro- ja makroympäristöstä. Pärjätäkseen kilpailussa yrityksen on kyettävä olemaan toiminnassaan joustava ja tuon joustamisen toteuttamiseksi yrityksen on omattava henkilökuntaa, joka omalla toiminnallaan siihen kykenee. Nimenomaisesti henkilökunnan kyvyt ja osaaminen ovat ratkaisevia, kun yritys haluaa toimia mahdollisimman tehokkaasti. Yritys, jolla on hallinnassaan erityistä osaamista ja joka osaa tunnistaa, kartoittaa ja kehittää tuota osaamista, on vahva kilpailluilla markkinoilla. Kokonaan uusien työntekijöiden kouluttaminen kokonaan uusissa koulutusohjelmissa on kallista ja aikaa kuluttavaa. Sen sijaan osaamisen kehittäminen ja hankkiminen on tehokasta ja luo yritykselle ainutlaatuista kilpailuetua ja antaa pitkän etumatkan kilpailijoihin nähden.

Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jonka työnantaja järjestää työntekijöilleen ja opiskelu tapahtuu työajalla. Koulutuksen avulla yritys ylläpitää ja parantaa työntekijöiden osaamista ja ammattitaitoa sekä vahvistaa työntekijöiden työtyytyväisyyttä, työkykyä ja työssäjaksamista. Viisas työnantaja kouluttaakin henkilöstöään jatkuvasti ja suunnitelmallisesti parantaakseen kilpailukykyään ja motivoidakseen henkilöstöään.

Koulutuksia laajasti eri aiheisiin

Työtehoseuran koulutusten sisällöt palvelevat asiakkaita laajalla skaalalla. Esimiesvalmennuksessa perehdytään ihmisten välisen kommunikaation haasteisiin ja tarjotaan yksinkertaisia työkaluja niistä selviämiseen. Valmennuksen kolme keskeistä tavoitetta on kasvattaa osallistujan itsetuntemusta sekä lisätä ymmärrystä oman käyttäytymisen vaikutuksesta työntekijöihin, selkiyttää esimiesroolia, omia vahvuuksia sekä oppia rakentamaan luottamusta, sitoutumista ja motivaatiota erityyppisten työntekijöiden kanssa.

Kasvinsuojelututkinto koskee laajasti viheralalla työskenteleviä. Kaikkien viheralan ammattilaisten, jotka käyttävät, osallistuvat kasvinsuojeluaineiden käytön suunnitteluun tai niiden myyntiin tulee suorittaa tutkinto määräaikaan mennessä. Tämä koskettaa varsin laajasti muun muassa seurakuntia, kaupunkien puistotoimea, viherrakentajia, golf- ja urheilukenttiä, kiinteistönhoitajia ja puutarhamyymälöitä. Kasvinsuojelukoulutuksen voit käydä myös verkkokurssilla, tentti tulee kuitenkin suorittaa tutkinnon järjestäjän valvovan silmän alla.

Erittäin tärkeää on se, että yritys saa henkilöstölleen juuri sellaista koulutusta kuin se tarvitsee. TTS Työtehoseura tekeekin räätälöityjä koulutuksia yhdessä yritysten kanssa, tarvittaessa osaamisen kartoittamisesta sen kehittämiseen ja ylläpitämiseen saakka. Kaikki koulutukset löydät sivulta www.tts.fi/puutarha-ala. Lisätietoja saat opintosihteeri Anna-Liisa Savinaiselta ja koulutuspäällikkö Taavi Forssellilta.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto