Puurakentaminen Puunet

Suomessa, jossa puuraaka-aineesta ei todellakaan ole pulaa, on jouduttu viime vuosina panostamaan puurakentamisen kasvattamiseen. Omakotitaloista kahdeksan kymmenestä on rungoltaan puuta ja kesämökitkin lähes sataprosenttisesti. Rakentamisen suuri volyymi on kuitenkin muussa kuin pientalorakentamisessa ja siellä puun käyttö on vielä vähäistä.

Suomi on kerrostalovaltainen maa
Suomi on Espanjan jälkeen Euroopan kerrostalovaltaisin maa; noin 43 % kaikista asunnoista sijaitsee kerrostalossa. Betoni on hallinnut Suomen kerrostalomarkkinoita viimeisen viidenkymmenen vuoden ajan. Suomen tiukat palomääräykset ovat aikaisemmin estäneet puukerrostalojen rakentamisen, mutta vuonna 2011 palomääräykset muuttuivat niin, että ne sallivat jopa kahdeksan kerroksisen talon rakentamisen. Puukerrostaloja onkin Suomessa jo 37, joissa on yhteensä noin 650 asuntoa. Puisia monikerroksisia työpaikkarakennuksia on rakennettu kolme. Hyvä alku, mutta mahdollisuudet laajempaan puunkäyttöön tässä metsien maassa olisivat erinomaiset. Tosin uusia asuinpuukerrostalokohteita on nyt vireillä yli 6 000 asunnon verran eri puolille Suomea.

Osaamisvaje puurakentamisessa
Osaamisvaje on merkittävin puunrakentamisen pullonkaula. Tämä tuli alkuvuonna esille Puunet-hankkeen seminaarissa. Työtehoseura toimii koordinaattorina Puunet-hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää puurakentamiseen liittyvää koulutusta ja osaamista. Seminaarissa kerrottiin, että rakennustekniikan koulutuksessa puun rooli on heikko, puutekniikka koulutus on alas ajettu ja päteviä puurakentamisen rakennussuunnittelijoita ei ole. Osaamisvaje heijastuu myös rakennuttajiin. Esimerkkejä on vielä niin vähän, että rakennuttajat pelkäävät rakennuttaa puusta.

Puunet -hanke
Työtehoseura yhteistyössä Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy:n ja Ammattiopisto Lappian kanssa kehittää Puunet -hankkeessa puurakentamisen verkko-osaamiskeskusta. Tavoitteena on muodostaa puualan sähköinen palvelujärjestelmä, jonka kautta vastataan Pohjois-Suomen puurakentamisen yritysten ja muiden organisaatioiden osaamistarpeisiin. Tuloksena tavoitellaan puurakentamiseen ja puuraaka-aineen toimittamiseen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien lisäämistä ja kilpailukyvyn tukemista koulutusratkaisujen avulla. Lisää hankkeesta www.tts.fi/puunet

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto