stara oppisopimus maarakennus maanrakennus

Työtehoseura, Stara ja Stadin aikuisopiston oppisopimuskeskus toteuttivat yhteistyössä koulutuksen, jossa Staran työmaille koulutettiin uusia etumiehiä. Tämä loistavan palautteen saanut koulutus räätälöitiin asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Loistavana esimerkkinä onnistuneesta oppisopimuskoulutuksesta on yhteistyössä Staran kanssa toteutettu maarakennusalan erikoisammattitutkinto tuleville oman ryhmänsä etumiehille. Stara on Helsingin kaupungin oma rakentamispalvelu, joka tekee rakentamisen, ympäristönhoidon ja logistiikan tehtäviä Helsingissä. Staralla on aktiivinen ote kehittää työntekijöiden osaamista ja se on tehnyt pitkään yhteistyötä Työtehoseuran kanssa
Kaikki koulutetut työskentelivät Staralla jo ennen koulutusta vakituisina työntekijöinä. Opiskelijoiden pohjakoulutus vaihteli, mutta osa heistä oli suorittanut aiemmin perustutkinnon ja ammattitutkinnon. ”Joiltakin puuttui vielä maarakennusalan ammattitutkinto, joka oli koulutuksen edellytyksenä. Koska he olivat työskennelleet kyseisissä tehtävissä, voitiin tutkinto suorittaa näyttötutkintona ilman valmistavaa koulutusta”, kertoo koulutustarkastaja Esa Björn Stadin aikuisopiston oppisopimustoimistosta. ”Tämä saatiin suoritettua joustavasti kouluttaja Petri Järvelän ansiosta.”

”Koulutukseen valittiin henkilöt, jolla oli potentiaalia vastaamaan työryhmästä. Heiltä edellytettiin aitoa halua ja intoa tehtävään. Valintakriteerit olivat tiukat”, kertoo tuotantopäällikkö Olli-Pekka Vatanen Starasta. Koulutettavista 6 oli Vatasen vastuualueelta, joka on Staran pohjoinen alue.

”Koulutuksen sisältö räätälöitiin Staran tarpeita vastaavaksi ja olemme todella tyytyväisiä onnistumiseen. Tavoitteet täyttyivät”, tähdentää Vatanen. ”Koulutus ei ollut helppo. Siihen sisältyi monia vaikeita osioita.” Vatasen mukaan koulutettavat kertoivat näkemystensä avartuneen: ”He ovat kertoneet ymmärtävänsä nyt paremmin asioiden taustoja. Vaikka tutkinnon suorittaneet toimivat työmaan mestarin alaisena, heillä on aiempaa enemmän vastuuta työmaasta.”

Yksi koulutukseen osallistuneista oli Mika Ripatti Staralta. ”Etukäteen ei ollut oikein odotuksia mitä koulutus toisi tulleessaan. Sen anti oli kuitenkin positiivinen yllätys ja ylitti kaikki mahdolliset toiveet”, kertoo Mika Ripatti.
Ripatti pitää työn ja opiskelun yhteensovittamista erittäin mielekkäänä muotona. ”Pääsee heti toteuttamaan uusia oppeja käytännössä. Myöskään työmaalta irrottautuminen ei aiheuttanut ongelmia, kun lähipäivät oli suunniteltu etukäteen kalenteriin”, Ripatti painottaa.

Stara on työnantajana käyttänyt aktiivisesti hyödyksi koulutuksen tuomia mahdollisuuksia. ”Koulutettavat ovat osana opintojaan tehneet kehittämissuunnitelmia. Näistä suunnitelmista osa on jo käytössä työmailla ja osa on kokeiluvaiheessa. Tämä ei olisi mahdollista ilman työnantajan tukea”, kertoo maarakennusalan kouluttaja Petri Järvelä Työtehoseurasta. ”Monipuolisesta toteutusmallista kertoo ammatinohjaus-tutkinnonosan toteutus. Tämä suoritettiin yhdessä Työtehoseuran nuorisoasteen maarakennusopiskelijoiden kanssa. Kun nuorisoasteella oli harjoittelujakso työmaalla, toimivat erikoisammattitutkinnon suorittajat heidän työpaikkaohjaajinaan", kuvailee Järvelä.
Erityiseksi koulutuksen teki kaikkien osapuolten loistava yhteistyö ja motivoituneisuus. ”Tämän voi sanoa olevan urani tähtihetki. Niin kitkattomasti kaikki toimi”, Petri Järvelä iloitsee. Kiitoksia jakelee myös koulutustarkastaja Esa Björn: ”Meillä on ollut Työtehoseuran kanssa pitkään yhteistyötä, joka on aina toiminut hyvin. Tämä koulutus oli kuitenkin erityisen onnistunut, ja kaikilta tahoilta saatu palaute on ollut ylitsepursuavaa.”
Oppisopimus >>
Maarakennus >>

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto