greencare lab

GreenCareLab – Luontolähtöisten palvelujen kehittäminen ja testaus -hanke on käynnistynyt Etelä-Suomessa. Hankkeessa kehitetään ja testataan GreenCareLab -toimintamallia, jonka avulla autetaan hoiva-, hyvinvointi- ja matkailuyrittäjyyttä suunnittelevia henkilöitä testaamaan ja kehittämään palvelukonseptiaan oikeiden asiakkaiden kanssa. Hankkeessa luodaan uusia tapoja tuottaa luontolähtöisiä hyvinvointia edistäviä palveluja yhteistyössä yritysten, julkisen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. GreenCareLab -hankkeella edistetään uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista.


Luontoon liittyvien hoiva- ja hyvinvointipalvelujen kysyntä kasvaa ja käyttäjäryhmät ovat tarpeineen yhä moninaisempia. ”Tarvitaan käyttäjien tarpeisiin ja tavoitteisiin vastaavia palveluja, jotka ovat hyvin saavutettavissa. Tällä hetkellä monet alan yritykset ovat pieniä ja sijaitsevat hajallaan. Palvelutarjonta on moninaista ja markkinointiresurssit vähäiset. Asiakkaan on vaikea koota tarvitsemaansa palvelukokonaisuutta tarjolla olevista yksittäisistä palveluista”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Anne Korhonen TTS:stä.

Kokeilukulttuurin vahvistaminen on yksi GreenCare-toiminnan kasvun keskeisistä edellytyksistä, ja GreenCareLab -hankkeessa haetaan ratkaisuja myös tähän. On opittava hyödyntämään paikallisia resursseja ja hakemaan toimivia ja tehokkaita ratkaisuja. Eri palveluntuottajien, palvelumuotojen tai -osien linkittäminen yhteen ostajan tarpeiden kanssa parantaa pienten maaseudulla toimivien yritysten mahdollisuuksia onnistua kilpailutuksessa sijainnista riippumatta. Tällöin toteutuu myös asiakaslähtöisyys.

Hankkeen aikana toteutetaan runsaasti erilaisia tapahtumia, joissa tiedotetaan GreenCare-toiminnasta ja ollaan mukana luomassa sekä kehittämässä maakunnallisia toimijaverkostoja koko hankealueelle. Kumppanuustreffeillä yrittäjät, julkinen ja kolmas sektori voivat verkostoitua ja etsiä yhteistyökumppaneita. Hanke järjestää palvelujen ostajille, tuottajille ja käyttäjille myös yritysvierailuja ja retkiä kokemusten vaihtamiseksi, GreenCare-tietämyksen sekä alan tunnettavuuden parantamiseksi.

Luontolähtöisiä palveluja kehitetään tarvelähtöisesti

Temaattisissa ryhmissä laaditaan tarvelähtöisesti luodut kuvaukset luontolähtöisistä palveluista ja toimintamalleista yritysten, julkisten organisaatioiden ja kolmannen sektorin yhteistyöhön.
Temaattisissa ryhmissä luodaan edellytyksiä uusille palveluille ja palvelukokonaisuuksille kysyntä- ja käyttäjälähtöisesti sekä pohjaa GreenCareLab-toimintamallin kehittämiselle.

Hankkeessa luodaan testialusta, GreenCareLab, jolla autetaan GreenCare-yritystoiminnasta kiinnostuneita testaamaan ja kehittämään ideoitaan tai palvelukonseptiaan oikeiden asiakkaiden kanssa. Mentoriyritys tarjoaa yritystoimintaa suunnittelevalle tai sitä aloittelevalle toimintaympäristön eli testialustan yritysidean testaamiselle sekä kokemuksellista mentorointia. Mentoriyrityksiin perustettujen testialustojen (GreenCareLab) pilotoinnilla kerätään tietoa valtakunnallisesti hyödynnettävissä olevan toimintamallin pohjaksi ja levitetään tietoa kokemuksellisen oppimisen kautta.  

Hankkeen toteuttaa TTS Työtehoseura yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun ja ProAgria Etelä-Suomen/ Maa-ja kotitalousnaisten kanssa. Hanketta rahoittavat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma sekä Hämeen, Kaakkois-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan ELY-keskukset. Hanke toteutetaan 1.11.2015–31.5.2018.

Lisätietoa: www.tts.fi/greencare , https://www.facebook.com/greencarelab
TTS Työtehoseura, Anne Korhonen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 044 7143 701, www.tts.fi
ProAgria Etelä-Suomi/Maa- ja kotitalousnaiset, Karita Alén, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 0400 461 708, https://etela-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/
Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Sari Rämö, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 0400 128 990, www.hamk.fi

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto