testi kattila spr

Kansainvälinen Punainen Risti ja Punainen Puolikuu on tehnyt vuosia kehitysyhteistyötä, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa hätäapuna jaettavien tarvikepakkausten sisältöjä. Tarvikkeistoon kuuluvassa keittiösetissä on kaksi ohutpohjaista, kaasulla hyvin toimivaa teräskattilaa. ”Ohutpohjaisten keittoastioiden toimivuus Suomen olosuhteissa askarruttaa SPR:ää. Tästä syystä haluttiin selvittää, ovatko keittiösetin kattilat sopivia Suomeen tuleville turvapaikanhakijoille, jotka valmistavat ruuan perusliedellä eivätkä avotulella”, kertoo projektisuunnittelija Outi Amanor Suomen Punaisesta Rististä. Työtehoseura selvitti, miten keittiösetin kattilat soveltuvat Suomen olosuhteisiin, joissa ruoanvalmistuksen lämmönlähteenä on valurautaliesi. Rinnalla kokeiltiin kahta paksupohjaista kattilaa ja vertailtiin kattiloiden välisiä suorituskykyeroja käytännön tilanteita simuloivalla tavalla.

Testeissä oli mukana kaksi paksupohjaista verrokkikattilaa; huokea tuontikattila ja kotimaassa valmistettu peruskattila. Molempien kattiloiden pohja oli tukeva ja ne sopivat kooltaan keittolevyille paremmin kuin keittiösetin ohutpohjaiset kattilat. Ne myös lämpenivät nopeammin ja tasaisemmin sekä olivat energiatehokkaampia kuin settiin kuuluvat kattilat. Edullisen verrokkikattilan pohjassa tapahtui jonkin verran muutoksia lämpöshokkikokeissa, jonka seurauksena pohjan lämpötilajakaumassa oli pientä epätasaisuutta. Kotimainen peruskattila toimi moitteettomasti kaikissa koesarjoissa ja sen pohja pysyi tasaisena. ”Testi osoitti, että sähköliedellä keittäminen aiheuttaa ohutpohjaisten kattiloiden pohjaan pysyviä muodonmuutoksia ja niiden suorituskyky on paksupohjaisia peruskattiloita heikompi”, toteaa tutkija Tarja Marjomaa Työtehoseurasta.

Lue lisää testistä ja sen tuloksista >>

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto