Metsänomistajat


Syyskuinen viikonloppu Helsingissä ja Lahdessa koittaa. Metsänomistajan Talouskoulu starttaa ja valmentajia jännittää hieman – millaista väkeä on paikalla ja miten talousasiat heitä kiinnostavat?

Kellon lähestyessä sovittua aikaa ihmisiä alkaa virrata pikku hiljaa koulutustilaan. Heitä on laidasta laitaan, nuorta ja vanhempaa. Helsingin ryhmässä on lähes 40 opiskelijaa ja Lahdessa ollaan 20 hengen ryhmällä. Tästäkin saadaan mielenkiintoista vertailua, miten isompi ja pienempi ryhmä toimivat oppimisen kannalta.

Kun etukäteen on pyydetty, että tietokoneita ja älykännyköitä tarvitaan, niin niitä kaivetaan esiin. Metsänomistajan Talouskoulu voi alkaa.

Aloitamme opintoihin johdattavan lähipäivän keskustelulla: millaisia toiveita opiskelijoilla on opintoja kohtaan? Metsänomistajat ovat selvästi lähteneet tavoittelemaan monipuolista talousosaamista. Sekä Lahdessa että Helsingissä esitetään runsaasti ajatuksia opintojen sisällöstä. Ehkä yleisimmin tulivat esille sukupolvenvaihdokseen ja muihin metsän omistusjärjestelyihin kohdistuneet sisältötoiveet. Myös metsätilojen kaupasta toivottiin aihetta opintoihin, ja lisäksi oltiin valmiita jakamaan omaa metsää koskevia kysymyksiä talouskoululaisten kesken.

Vaikka Talouskoulussa käsitellään metsäasioita ja metsän omistamista laajasti, on keskiössä koko ajan metsätalouden kannattavuuden kehittäminen. Metsäomaisuuden kannattava hoitaminen edellyttää varsin monipuolista osaamista mm. puukaupan ja hakkuiden suunnittelun, metsätalouden investointien ja verosuunnittelun piiristä. Näistä otamme yhdessä selvää Metsänomistajan Talouskoulussa.

Opiskelijat tekevät opintojen aikana omistajuussuunnitelman jostakin itseään omassa metsätaloudessa, metsänhoidossa tai metsän käytössä askarruttavasta aiheesta. Se voi olla jokin pienempi kysymys, kuten kunnostusojituksen suunnittelu tai puukauppa, tai sitten koko tilaa koskeva, laajakantoinen hanke, kuten muutokset metsänomistajuudessa.

Opintoihin johdattava lähipäivä kääntyy lopuilleen. Osa opiskelijoista kävi jo kertoilemassa omista omistajuussuunnitelmistaan. Joku kertoi tekevänsä omistajuussuunnitelman metsätilan sukupolvenvaihdoksesta niin, että siinä oikeasti huomioidaan, miten jatkava polvi saadaan kiinnostumaan metsäasioista ja ryhtymään aktiivisiksi omistajiksi. Jonkun suunnitelma taas koski metsän sivutuotteiden hyödyntämistä.

Sähköiset välineet otettiin ennakkoluulottomasti käyttöön. Suunnittelemamme oppimisalusta testattiin lähipäivässä, ja Facebookissa liityttiin oman suljetun opiskeluryhmämme seuraajiksi. Jo samana iltana ensimmäiset julkaisut ilmestyivät seinälle. Facebook-ryhmä on tarkoitettu talouskoululaisten omien metsäongelmien, ideoiden ja tiedon vapaamuotoiseen jakamiseen.

Talouskoulun vaihtoehtoisia kursseja valittiin runsaasti ja se tuo haastetta ja intoa valmentajille. Talouskoulu kulkee nyt kohti osaamisen ydintä, kun varsinaiset sisältökurssit alkavat. Ulkopuolisia asiantuntijoita on lupautunut mukaan lähipäiviin, ja materiaalia täydennetään koko ajan Talouskoulun kotisivuille (www.tuohtametsasta.net).

Olemme vakuuttuneita ja innoissamme talouskoulun saamasta suosioista, ja koska kannattava metsänomistajuus on kiinnostanut laajasti, lupaamme järjestää toisen koulutuskierroksen ensi vuoden puolella, jotta mahdollisimman moni metsänomistaja pääsee talousoppiin.

--------------------------------------

Talouskoulu on osa Liiketaloudellinen ja kannattava metsänomistajuus -hanketta, johon on saatu rahoitus Maaseuturahastosta Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskusten kautta.


TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto