Stora Enso Metsän, Suomen Kuljetus ja Logistiikka (SKAL) ry:n ja Työtehoseuran yhdessä kuljetusyrittäjille järjestämästä ensimmäisestä yritysjohtamiskoulutuksesta valmistui 24 henkilöä. Syksyllä 2015 alkaneessa, puolitoistavuotisessa koulutuksessa opittiin mm. johtamista sekä talouden ja tuottavuuden kehittämistä. Osallistujat ovat suorittaneet yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tai yrittäjän ammattitutkinnon ja heidän valmistumistaan juhlitaan Helsingissä 14.6.2017.

storaensokuljetusyrittajat

Stora Enso Metsä työllistää sopimusyrittäjiä puun korjuu- ja kuljetustoiminnassa sekä metsänhoitotöissä. ”Pelkäämme, että ammattitaitoista työvoimaa ei ole tulevaisuudessa riittävästi tarjolla, kun puunkäyttö Suomessa kasvaa. Myös osaamisvaatimukset yritystoiminnassa ja metsäalalla kasvavat, joten halusimme olla mukana tässä uudessa koulutuskokeilussa”, kertoo Stora Enso Metsän hankintajohtaja Jari Mutanen.

Isä Sampo Puurunen ja poika Juho Puurunen Kuljetus Sampo Puurunen Oy:stä lähtivät koulutukseen kehittääkseen yritystään ja oppiakseen uutta. ”Nykyaikaisen yrittäjän on osattava muutakin kuin ajaa puutavara-autoa. Sukupolvenvaihdos ei ole ajankohtainen, mutta nuorelle sukupolvelle pitää antaa vastuuta muissakin asioissa kuin puutavara-auton ajamisessa”, kertoo Sampo Puurunen. ”Saimme koulutuksesta uusia liiketoimintaa helpottavia työkaluja ja oivalsimme, ettei kaikkea tarvitse tehdä itse, vaan vastuuta voi jakaa. Vastuullisuusasioista, työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta puhuttiin valmennuksessa paljon, samoin kuin yritystoiminnan hoitamisesta ympäristöä, ihmisiä ja lakeja noudattaen. Kehitämme yritystämme kalustoa nykyaikaistamalla ja lisäämällä ajojärjestelyjä ja suunnittelua”, jatkaa Juho Puurunen.

”Työtehoseura on panostanut viime vuosina vahvasti metsäalan yrittäjien liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. Metsäalan kuljetusyrityksillä on erinomaiset edellytykset kannattavaan kasvuun biotalouden imussa. Menestyminen alan kovassa kilpailussa edellyttää kuitenkin aikaisempaa vahvempaa johtamisosaamista. Nyt valmistuneilla yritysjohtajilla on erinomaiset eväät kasvattaa omaa liiketoimintaansa Stora Enson kumppanina”, toteaa Työtehoseuran toimitusjohtaja Juha Ojala.

”Raakapuuta kuljettavia yrityksiä on Suomessa 700. Yrittäjien toimituskokonaisuuksien kasvaessa heidän on omattava monipuolista osaamista. Palautteet osallistujilta ovat olleet kannustavia, joten toivottavasti tämä yritystoiminnan kehittämiseen tähtäävä koulutus on esimerkkinä muillekin”, kertoo toiminnanjohtaja Kari Palojärvi, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, Suomen Kuljetus- ja Logistiikka SKAL:sta.

Lisätietoja:
Jari Mutanen, hankintajohtaja, Stora Enso Oyj Metsä, puhelin +358 400 152 242
Juha Ojala, toimitusjohtaja, Työtehoseura, puhelin +358 50 5673 908
Kari Palojärvi, toiminnanjohtaja, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, Suomen Kuljetus- ja Logistiikka SKAL ry, puhelin +500 376 618

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto