TTS Työtehoseura ja Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttavat yhteistyössä Onni-tulee puun takaa -hyvinvoivat ja tuottavat työpaikat metsä- ja sote-alalle -hanketta, johon liittyvä, Metropolian toimittama Mikrokirja on julkaistu!

Työhyvinvointia ja tuottavuutta kehittävässä Onni-hankkeessa yhdistetään henkilöstön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden arvioinnin menetelmiä, joiden avulla voidaan tarkastella työhyvinvointia laaja-alaisesti hankkeessa mukana olevissa pk-yrityksissä. Hankkeessa toteutettavan kehittämisprosessin lähtökohtana on henkilöstön kokemustieto, kuuleminen ja kokemus kuulluksi tulemisesta. Hankkeessa kehitettävässä toimintamallissa vahvistetaan henkilöstön mahdollisuutta vaikuttaa ja kehittää työtään ja vahvistaa oman työn johtamisen taitoja.

Hankkeessa kehitettävä ja mallinnettava kehittämisprosessi kuvataan ja sitä kehitetään yhteistyössä hankkeessa mukana olevien pk-yritysten johdon ja henkilöstön kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda monialainen, laajasti sovellettava toimintatapa työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämiseen. Toimintatavan mallinnus tehdään hankkeessa mukana olevien työyhteisöjen kehittämisprosessien arvioinnin, vertailun, yhteneväisyyksien ja eroavaisuuksien kuvaamisen kautta. Mikrokirja on ensimmäinen askel mallin kuvaamisessa.

Mikrokirja on luettavissa tästä >>
TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto