Elinkeinokalatalous on osa sinistä biotaloutta

TTS Työtehoseura on käynnistänyt kaksivuotisen (1.9.2016–31.8.2018) elinkeinokalatalouden kehittämisohjelman. Kehittämisohjelma koostuu kahdesta osa-alueesta; kaupallinen kalastus ja kalanviljely. Osatoteuttajina hankkeessa ovat Suomen Ammattikalastajaliitto ry SAKL ja Suomen Kalankasvattajaliitto. Kehittämisohjelmaa rahoitetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 tutkimus- ja kehittämisohjelmasta.

Kehittämisohjelman tavoitteena on elinkeinokalataloudessa toimivien ammatinharjoittajien ja yritysten toimintaedellytysten parantaminen, ja niiden johtamisen, kannattavuuden ja tuottavuuden kehittäminen sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen ja kaupallistamisen kehittäminen. Tavoitteena on käytännönläheinen ja yrittäjälähtöinen kehittämis- ja koulutusmalli, joka innostaa ja sitouttaa yrittäjiä kasvulähtöiseen ajatteluun ja oman yrityksen liikevaihtotavoitteen kasvattamiseen.

”Kotimainen elinkeinokalatalous kokonaisuudessaan on noin miljardin euron liiketoimintaa vuosittain. Sen merkitys on suuri sekä kansantaloudellemme että kuluttajille. Kotimaista kalaa halutaan syödä. Alan liiketoiminnan kehittäminen on äärimmäisen tärkeätä ja luo uusia työmahdollisuuksia. TTS toimii usealla toimialalla suomalaisen yrittäjyyden kehittämisessä ja on hienoa, että olemme mukana tässä tärkeässä hankkeessa kehittämässä alaa yhdessä toimijoiden kanssa. Maa- ja metsätalousministeriö ja elinkeinokalatalouden etujärjestöt ovat tässä edistämässä suomalaista työtä!”, toteaa TTS Työtehoseuran toimitusjohtaja Juha Ojala.

Koulutus räätälöidään ammattikalastajien ja kalankasvattajien tarpeisiin

”Kalatalouden toimintaympäristö on tällä hetkellä hyvin haasteellinen. Yksittäinen yrittäjä ei paljoakaan voi vaikuttaa kansalliseen poliittiseen päätöksentekoon tai kalatuotteiden kansainväliseen markkinatilanteeseen, mutta kasvattamalla omaa osaamistaan oman yrityksen pyörittämisessä, voi saavuttaa tuloksia itse. Toivon, että kalastusyrittäjät hyödyntävät tätä TTS:n hankkeen tarjoamaa mahdollisuutta”, kiteyttää Kim Jordas, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry:stä.

”Koulutuspaketti on räätälöity siten, että koulutukseen osallistuva henkilö saa juuri oman yrityksen johtamiseen, uusimpaan tietoon pohjautuvan, 18 kuukautta kestävän valmennuksen. Valmennuksessa on yrittäjä osana omaa yritystä. Yhdessä ammattitaitoisen kouluttajan kanssa etsitään tärkeitä ratkaisuja siihen, mihin oikeasti työssä kannattaa keskittyä ja miten puretaan työn rönsyt. Tavoitteena on nostaa yrittäjän tulotasoa tehostamalla jo olemassa olevien resurssien käyttöä. Eli tuottavuuden parantamisen avulla luodaan lisää tuottoa yritykselle – siis eurosta enemmän. Lisäksi valmennukseen osallistuva voi halutessaan suorittaa yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon”; selventää Anu-Maria Sandelin, Suomen Kalankasvattajaliitto ry:stä.

”Koulutuksen jälkeen yrittäjällä tulisi siis olla lisää tuloja, parempi osaamistaso ja vielä kirsikkana kakussa, tutkintotodistus. Tavoite on korkea mutta saavutettavissa”, uskoo Sandelin.

 Lue koko juttu Teho 6/2016 -lehdestä >>

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto