tieliikenne traktori

Työtehoseuran kyselyn mukaan maatilatalouteen liittyvässä urakointityössä sattuneista läheltä piti -tilanteista useimmat tapahtuvat tieliikenteessä. Vastanneiden mukaan muu liikenne ei ota riittävästi huomioon tiellä liikkuvia isoja koneita, jolloin kohtaamistilanteet voivat olla tiukkoja. Maltti ja ennakointi ovat hitaan ajoneuvon kuljettamisessa ja kohtaamisessa tarpeen. Hitaasti kulkevat maatalousajoneuvot ovat suurikokoisia ja raskaita koneita, joille on viisasta antaa tilaa.

Maatilojen laajentuessa lisäpellot ovat usein aikaisempaa kauempana. Niinpä Suomessa peltolohkojen etäisyydet ovat tilojen kasvun seurauksena kasvaneet huomattavasti 2000-luvulla. Peltolohkojen koko kasvaa kuitenkin hitaasti, joten lohkolta toiselle joudutaan isoilla tiloilla siirtymään usein.

TTS Työtehoseurassa vuosina 2015–2016 toteutetussa ”Turvallisesti liikenteessä maatalousajoneuvoilla” -tutkimuksessa (LIITU) seurattiin kahden suuren maatilan – kotieläintilan ja kasvinviljelytilan – maantiekuljetuksiin eniten käyttämien traktoreiden liikkumista kasvukauden 2015 ajan. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon maataloustraktoreilla liikutaan erityyppisillä teillä ja minkälaisilla nopeuksilla. Seuranta toteutettiin Suonentiedon AgriSmart-järjestelmällä.

 Lue koko juttu Teho-lehdestä >>

 

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto