UPM avainyrittäjät

UPM Metsä ja TTS Työtehoseura järjestävät UPM:n avainyrittäjille puolitoista vuotta kestävän johtamisvalmennuksen, joka tähtää yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoon. Valmennuksen aloitusjakso pidetään Tampereella maanantaina ja tiistaina 9.-10.5.2016.

Metsäalan yrittäjät ovat tärkeä avainryhmä puunhankinnan ja metsätalouden töissä. Suomessa tehdään yrittäjävoimin ainespuun korjuu ja kuljetus, metsäenergian hankinta ja koneelliset metsänhoitotyöt kokonaisuudessaan sekä merkittävä osa manuaalisista metsänhoitotöistä. UPM Metsän yrittäjäverkosto Suomessa käsittää yli 300 yritystä, jotka työllistävät yhteensä noin 2 000 korjuun, kuljetuksen ja metsätalouden töiden ammattilaista.

"UPM pitää tärkeänä kehittää yrittäjätoimintoja, jotta keskeisimmiksi yhteistyökumppaneiksi valikoituneet avainyrittäjät voivat osaltaan varmistaa kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut", kertoo UPM:n metsäjohtaja Sauli Brander.

"Samalla yrittäjä hankkii tarvittavat valmiudet sille, että omaa yritystä johdetaan ja kehitetään ammattitaitoisesti ja pitkäjänteisesti."

"UPM:n keskeinen keino avainyrittäjiensä toimintaedellytysten varmistamisessa on tarjota työtä mahdollisimman tasaisesti ja pitkäjänteisesti. Tällöin yrittäjät voivat suunnitella toimintaansa ennakoiden sekä ketjuttaa ja resursoida työkohteet mahdollisimman järkevästi ja kustannustehokkaasti. Tätä on merkittävästi edesauttanut UPM:n tehdaslaitosten tasainen käynti, joka tarjoaa luotettavan pohjan puuhuolto-operaatioiden pitkäjänteiselle suunnittelulle", painottaa Brander.   

Ajatus johtajuusvalmennuksesta syntyi pari vuotta sitten käynnistyneen UPM:n Yhteinen Savotta- hankkeen yhteydessä. Tuolloin haluttiin yhdessä avainyrittäjien kanssa etsiä parhaita toimintamalleja keskinäisen yhteistyön ja yrittäjyyden edellytysten kehittämiseen.

Johtajuusvalmennukseen osallistuu yhteensä 45 henkilöä UPM:n 32:sta  avainyrityksestä. Yrittäjät edustavat monipuolisesti koko UPM:n toimialuetta ja kaikkia puunhankinnan ja metsätalouden töitä.

Koneyrittäjien Liitto ja Metsäalan Kuljetusyrittäjät tarjoavat UPM:n ja TTS:n ohella kumpikin oman koulutuspanoksensa valmennukseen. Muiltakin osin valmennuksessa käytetään alan parhaita osaajia.

Lisätietoja antavat:

Metsäjohtaja Sauli Brander, UPM:n Puunhankinta ja metsätalous, puhelin 040 567 4155
Toimitusjohtaja Juha Ojala, TTS Työtehoseura, puhelin 050 5673 908

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto