TTS Työtehoseura päivitti ylläpitämänsä lämpöyrittäjärekisterin maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Lämpöyrittäjätilastointi-hankkeessa.

Vuoden 2017 lopussa rekisterissä olevien kohteiden määrä oli 609 kappaletta, eli yhdeksän kohdetta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Lämpöyrittäjille tehtyjen suorien yhteydenottojen perusteella rekisteristä poistui yhteensä 25 kohdetta. Suomen metsäkeskuksen kanssa yhteistyössä toteutetussa inventoinnissa rekisteriin lisättiin kuitenkin 16 uutta kohdetta. Vanhojen läänirajojen mukainen tarkastelu kohteiden määrästä on oheisessa taulukossa.

Lämpöyrittäjäkohteet TTS

 Lämpöyrittäjäkohteiden lukumäärä sekä muutos jaoteltuna vanhojen läänirajojen mukaisesti.

Lämpöyrittäjäkohteiden kartoituksen yhteydessä toteutettiin aiempien vuosien tapaan myös kannattavuustarkastelu. Sen perusteella lämpöyritysten kannattavuus oli vuonna 2016 hyvällä tasolla. Kannattavuus oli parantunut vuotta aiemmasta tilanteesta lähes kaikilla tarkastelluilla kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden mittareilla.

Lue inventoinnista ja kannattavuustarkastelusta tarkemmin kevään aikana ilmestyvässä Teho-tiedotteessa.

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto