Teksti: Eila Lautanen, Riitta Kilpeläinen  Kuva: Eila Lautanen

 

TTS-metsätutkimus toteutti laajan metsäalan ammatillisen koulutuksen tuottaman osaamisen kehittymisen ja työelämävastaavuuden laatumittauksen 2017. Samalla selvitettiin vuosina 2011 – 2015 metsäalan perustutkinnosta valmistuneiden työllisyystilanne. Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen tulokset olivat laadukkaat oppilaitoksesta toiseen ja valmistuneet työllistyivät hyvin.

Metsäkoneenkuljettajakoulutus TTS

Metsäkoneenkuljettajiksi vuosina 2011 – 2015 valmistuneiden osaamisen kehittymistä tutkittiin 43 osaamisalueelta. Parhaiten koulutuksessa kehittyivät työn kannalta kaikkein keskeisimmät ammattiosaamisen alueet: koneellisen puutavaran valmistus, lähikuljetus ja harvennusmallien käyttö. Kehitettävää opetukseen jäi alan substanssiosaamisessa koneellisen kylvön, istutuksen ja taimikonhoidon osaamiseen (kuvio 1).

Metsäkoneenkulj osaamisalueet TTS Työtehoseura

Kuvio 1. Metsäkoneenkuljettajakoulutuksessa parhaiten ja heikoiten kehittyneet osaamisalueet

Metsäkonekouluissa opetus laadukasta ja tasalaatuista

Tulokset koulutuksen toteutuksesta olivat yhteneväisiä metsäkonekoulusta toiseen. Metsäkoneenkuljettajakoulutuksesta valmistuneista 83 % vastaajista piti suorittamiaan opintoja erittäin hyvinä tai melko hyvinä. Tyytyväisimpiä tutkitut olivat opiskeluilmapiiriin sekä opetuksen laatuun ja suunnitteluun. Parannettavaa nähtiin palautteen käyttökulttuurissa ja sen hyödyntämisessä koulutuksen kehittämistyössä sekä valmistuvien työllistymisen edistämisessä.

Metsäkoneenkuljettajakoulutuksesta valmistuneet työllistyvät hyvin

Vuosina 2011 -2015 valmistuneista metsäkoneenkuljettajista oli vuonna 2017 työllisiä 81 %. Heistä 46 % työskenteli metsäalalla. Koulutustaan vastaavassa työssä metsäalalla valmistuneista oli 42 % ja yrittäjinä 5 %. Huomattavaa on, että koulutusta vastaavissa töissä muilla aloilla työskenteli lähes kolmannes valmistuneista (maarakennus-, logistiikka-, turve- ja kaivosalat). Tämän ryhmän osuus kasvoi valmistumishetkestä mittaushetkeen, joiden väli oli tutkinnon suorittamisvuodesta riippuen kahdesta kuuteen vuotta. Huomattavaa metsäkoneenkuljettajien työllistymisessä muille aloille oli muuttohaluttomuus työn perässä, sillä koulutuksella voi työllistyä monille muille aloille omalla asuinpaikkakunnalla.

Metsäkoneenkuljettajiksi vuosina 2011 2015 valmistuneiden työllisyys TTS Työtehoseura

Kuvio 2. Metsäkoneenkuljettajiksi vuosina 2011 ̶ 2015 valmistuneiden työllisyys (n=229, %)

Lähde: Lautanen, E., Kilpeläinen, R., Metsäalan ammatillisesta koulutuksesta 2011 -2015 valmistuneiden oppimistulosten työelämävastaavuus ja laadullinen työllisyys, TTS-tulosjulkaisu nro 430 / 2017

Luettavissa kokonaisuudessaan: http://www.tts.fi/images/stories/uutishuone/Mets%C3%A4alan_ammatillinen_koulutus_2011-2015.pdf

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto