Liikkuva-koulu

 

TTS Työtehoseura mukaan Liikkuva opiskelu – toimintaan. Tavoitteena lisätä opiskelukykyä ja myöhemmin työkykyä ammattiin valmistuville.

TTS Työtehoseura on mukana Nurmijärjen toisen asteen koulutuksen yhteishankkeessa Vierivät kivet. Liikkuva opiskelu on tarkoitus juurruttaa pysyväksi toimintamalliksi TTS Työtehoseuran opiskelijoiden oppimiseen.

Liikkumista lisäämällä voidaan edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä, mutta myös oppimisen edellytyksiä, kuten tarkkaavaisuutta ja muistia. Lisäksi yhdessä tekeminen lisää opintoihin kiinnittymistä ja yhteisöllisyyttä.

TTS Työtehoseuran hankkeessa rakennetaan mm. liikkumispaikkoja, lisätään liikunnallisuutta taukoihin, kehitetään opetusta toiminnallisiin menetelmiin, virikkeellistetään oppimisympäristöjä.

TTS Työtehoseuran opiskelijat ovat mukana rakentamassa liikkuvaa oppimista mm. oppimistehtävien, opiskelijaedustuston ja muiden toimintojen kautta.
Liikkuva koulu -ohjelma on yksi hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Liikkuva opiskelu on toiselle asteelle suunnattu osa Liikkuva koulu -ohjelmaa.

Lisätietoja Jani Vottonen puh 044 71 43 663

TTS Työtehoseura | PL 5 (Kiljavantie 6), 05201 Rajamäki | asiakaspalvelu@tts.fi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | (09) 2904 1200 | Tietosuojalausunto